DYK på YouTube  DYK på Facebook  Hent RSS feed  NYHEDSBREV

Natur

Kamuflage - Tavshed er guld
Denne ottearmede blæksprutte har ikke kamufleret sig så den ligner baggrunden. Alligevel er den svær at få øje på, for den ligner en ensfarvet havsvamp midt i en allerede broget forsamling.
Naturklumme – hormonforstyrrende stoffer i havet
Hus af rødkonk (Neptunea antiqua) ved siden af Tributyltin-molekyle (TBT).
Naturklumme – hjælp fra rummet
Princippet bag dopplereffekten. Satellitten modtager forskellige frekvenser fra senderen afhængigt af dens position. Ved forskellige frekvenser kan afstanden imellem sender og satellit udregnes. Hvis satellitten når at modtage flere signaler på sin overflyvning, kan senderens lokaliseres ganske præcist.
WWF-klumme – når hummeren er rød før den bliver kogt
Langustere vokser langsomt og er længe gravide. Hvis ikke man tager højde for dette, risikerer man let at drive rovdrift på bestanden. Det kræver både mindstemål og kvoter for maksimumsstørrelser. De største dyr er nemlig de mest produktive.
Skaldyr – bør man spise dem?
Jomfruhummer er en eftertragtet delikatesse. Tænk dog på at vælge dyr, der er fanget med de rette fangstmetoder. Trawl kan ofte medføre store skader.
Retter med skaldyr lyser altid op på menukortet. Skaldyr er en gastronomisk betegnelse, der både omfatter krebs- og bløddyr og de anses af de fleste for super-...
Naturklumme – bakterier i havet
Naturklumme – bakterier i havet
WWF-klumme – hvordan kan man redde et monster?
Det mest absurde i hele problematikken med af skære hajfinnerne af levende hajer, er at hajfinnesuppe ikke smager af noget som helst. Hajfinner består af brusk og suppen, som kineserne betragter som en delikatesse, kunne ligeså godt være lavet på fingernegle...
Levende liv – vinterens specielle fisk
Hornulken er almindelig på lavt vand i Østersøen om vinteren. Om sommeren søger den dybere ned.
Om vinteren flygter de allerfleste fisk i havet ned på dybere vand for at undgå det iskolde overfladevand. Mange dykkere gør næsten det samme – de undgår det kolde vand...
WWF-klumme – danske Dorte viser vejen
WWF indsamler oplysninger, der bruges i arbejdet med at beskytte de voldsomt truede havskildpadder. Det sker blandt andet ved at anbringe sendere på skjoldet, så forskerne kan følge dyrenes færden.
Naturklumme – det genetiske fingeraftryk
Ved at sammenligne 16 prøver af hvalkød fra markeder i Japan og Korea med DNA fra kendte hval- og delfinarter fandt man, at kun ni ud af 16 prøver var fra lovligt fangede vågehvaler. De resterende stammede fra pukkelhval, finhval, marsvin og delfiner, som alle er fredet. Sidenhen er mere en 1000 prøver af ”vågehvalkød” blevet undersøgt.
Naturklumme – Kolde hanner og varme hunner
Naturklumme – Kolde hanner og varme hunner
På tropiske og subtropiske strande verden over kravler havskildpadder op for at lægge deres æg i det varme sand. Der skal de helt rette forhold til for at ungerne...
WWF-klumme – fotofortællinger
I Lamalera foregår hvalfangst stadigt fra traditionelle både, og fangsten er omgærdet af en masse overtro og religiøse handlinger.
Naturklumme – den mægtige golfstrøm
Her ses Golfstrømmens bevægelsesmønster. Det varme og saltholdige overfladevand drives af passat- og vestenvinde. Den Nordatlantiske Strøm skiller sig ud og strømmer mod nord, hvor den bidrager med et mildt klima i Nordeuropa. I Norskehavet og Grønlandshavet sker dybhavsdannelsen, hvor overfladevandet bliver tungt (på grund af nedkøling og opkoncentrering af salt som følge af udfrysning af ferskvand) og synker ned og danner den sydgående Nordatlantiske Dybhavsstrøm.

Sider