DYK på YouTube  DYK på Facebook  Hent RSS feed  NYHEDSBREV

  Profil  Profil
Bruce Wienke – drenget teoretiker
Amerikaneren Bruce Wienke er manden bag en af de mest udbredte dekompressionsalgoritmer. Står der RGBM på din dykkecomputer, er det Bruce, som har udviklet modellen, der ligger til grund for dens beregninger.
Bruce Wienke – drenget teoretiker
Bruce Wienke er ikke en skrivebordsgeneral. Han dykker flittigt – og naturligvis efter sine egne teorier. Her er han i en trang passage under et huledyk med sidemonterede flasker.

Bruce Wienke

– drenget teoretiker

Tekst Fredrik Isakson
Du har sikkert set bogstavskombinationen RGBM på en dykkecomputer eller dykketabel. Men har du nogen siden tænkt over, hvad bogstaverne betyder, eller hvem, der står bag? Vi har mødt Bruce Wienke og bedt ham fortælle om sit arbejde med algoritmen Reduced Gradient Bubble Model.

Før vi går i gang, så lad os lige genopfriske lidt grundlæggende dekompressionsteori, hvis du skulle have glemt din børnelærdom fra grundkurset: Nitrogen er en farveløs, lugtfri gas, som kan virke helt harmløs, da den udgør 79 % af den gasblanding, vi indånder her på jorden. Den resterende del af blandingen, vi kalder luft, udgøres som bekendt af oxygen. For en dykker er nitrogenet dog alt andet end harmløst. På større dybder kan denne gas give os nitrogennarkose – en beruselseslignende tilstand, som kan få dykkere til at træffe fejlagtige beslutninger.
Et andet problem er, at for hvert minut og for hver meter længere nede dykkeren befinder sig, øges den mængde nitrogen, som kroppen optager. Gassen opløses i kroppens væsker og væv. Forskellige væv optager og afgiver nitrogen med forskellige hastigheder.
Det bliver et problem, når dykkeren skal op fra dybden igen. Går man for hurtigt op, samles gassen i stadig større bobler i kroppen, og skaber trykfaldssyge. Går man på den anden side for langsomt op, samles mere nitrogen i kroppens hurtige væv. Her behøves altså en prioritering af flere handlingsmønstre, som desuden påvirkes af dybde, temperatur, fysiologi og andre faktorer. Så langt, så godt.
Bruce Wienke har i sin model forsøgt at få så mange af disse faktorer med som muligt. Målet har været at lave et værktøj, som gør det muligt at dykke efter tabel eller en computer uden at tænke på hvilke bagvedliggende faktorer, som faktisk påvirker os.

The Nest
Jeg traf Bruce Wienke på Tech-Diving 2006, der fandt sted i Stockholm sidste efterår. Under to intensive dage afløste den ene interessante forelæsning den anden. To af de mest spændende indlæg på konferencen kom fra Bruce Wienke og Alf Brubakk. Begge diskuterede muligheder og problemer omkring udvaskning af nitrogen og om der fandtes gode og dårligere måder at håndtere problematikken.
Bruce Wienke fortalte frem for alt om dekompressionsteori og om RGBM-modellen, som han har været med til at udvikle. Den bygger på tidligere teorier på området. Bruce er typisk amerikansk. Han er venlig, charmerende og lidt drenget, på trods af, at han har nogle år på bagen. Undervejs i hans præsentation kommer der et par billeder frem, der er mere sjove end de er interessante. Det er et udtryk for hans lidt spøgfulde side.
Bruce arbejder som fysiker ved Los Alamos National Laboratory, Applied Physics Division. Der har han sit daglige virke i The Nest – Nuclear Emergency Strategy Team. De har som mission, sammen med de amerikanske specialtropper som SEAL Team og Delta-force, at håndtere terroristtrusler over og under vand. For hver undervandsopgave, der skal løses, udvikler man specialtabeller. Det er her, Bruce Wienke kommer ind i billedet.
For os almindelige dykkere er Bruce interessant. Det er nemlig ham, der har udviklet den algoritme, som kaldes for RGBM – Reduced Gradient Bubble Model. Den...

Log ind for at se fulde artikler eller opret gratis profil hvis du endnu ikke har et login på DYK. Begge dele gør du her.

Få også DYK magasinet hele året rundt ved at abonnere her: DYK Magasinet

Læs også