DYK på YouTube  DYK på Facebook  Hent RSS feed  NYHEDSBREV

  Vrag  Vrak
CDWS præsenterer: ægyptiske vrag – Kingston
Kingston er et af de ældste vrag i Rødehavet, og den udsatte position på lavt vand har da også sat sine spor.
CDWS præsenterer: ægyptiske vrag – Kingston
Omtrent sådan forestiller man sig, at Kingston kan have set ud i sine velmagtsdage.
CDWS præsenterer: ægyptiske vrag – Kingston
Hovedparten af dykket foregår på så lavt vand, at man har rigeligt med tid til at udforske vraget.
CDWS præsenterer: ægyptiske vrag – Kingston
Næsten alle overdækkede hulrum i vraget er fyldt med fejere, der foretrækker at opholde sig i skyggen.
CDWS præsenterer: ægyptiske vrag – Kingston
Et stykke mod syd ligger denne skrue alene på revet. Om den er tabt fra Kingston, eller fra et andet, vrag vides ikke.

CDWS præsenterer: ægyptiske vrag

– Kingston

Kingston blev bygget i 1871 og er således et af de ældste vrag i Rødehavet. Hun er også et af de mest fotogene med sit sprudlende dække af koraller. Hun ligger ikke langt fra Thistlegorm og er derfor almindelig at besøge som sidste dyk på dagen efter en visit på Thistlegorm.
Kingston blev bygget i den engelske by Sunderland af Oswald Shipbuilding Coming og blev søsat den 16. februar 1871. Det 80 meter lange dampskib med to lastrum fragtede gods på Middelhavet, i Mellemøsten og sommetider længere væk.
Mens Kingston var på vej med en last fra Cardiff i Wales til Aden i Rødehavet, lavede kaptajnen en række navigationsfejl. At dømme efter arkiverne orienterede kaptajn Thomas Cousins ikke skibets korrekte position i forhold til fyrtårnene ved Gharib og Ashrafi, da han skulle ud i den åbne del af Rødehavet. Kingston var meget længere mod øst end antaget, og i de tidlige timer d. 22. februar 1881 gik Kingston på grund på Shag Rock og sad uhjælpeligt fast. I starten så det ud, som om skibet kun havde lidt ringe skade. Men mens man ventede om bord på at modtage hjælp fra et passerende skib, begyndte Kingston at tage mere vand ind. Hele besætningen blev evakueret, og kaptajnen kravlede om bord i den sidste redningsbåd, hvorfra han kunne se Kingston glide ned ad revet og forsvinde under overfladen. Ingen kom til skade, og alle blev bjærget fra redningsbådene inden for to timer efter forliset. Vraget omtales sommetider fejlagtigt som Sarah H. Dette navn blev givet til fartøjet, da nogle dykkere opdagede det i begyndelsen af 90’erne. I mangel på en korrekt identifikation blev Kingston opkaldt efter en dykkeguide, Sarah Hillel. Det var hendes mand, der fandt vraget, mens han arbejdede om bord på liveaboarden MV Sea Surveyor.
På trods af den relativt ringe dybde sammenlignet med andre vrag i området kan Kingston godt være et udfordrende dyk på grund af den stærke strøm, der ofte raser på stedet. En negativ nedstigning uden luft i vesten anbefales, så man hurtigt kommer ned på vraget og i læ for strømmen, der ofte løber fra nord til syd.
Vraget er nogenlunde intakt og står opret på det langsomt skrånende rev. For at få mest ud af dykket er det bedst at søge ly i vraget og langs styrbordssiden i læ for strømmen. Det betyder, at de fleste dyk kommer til at begynde ved skruen, hvor der er glimrende fotomuligheder.
Man mener, at vægten af lasten har holdt vraget fast på revet. Midtskibs ligger der en ekstra skrue, som af en eller anden grund blev fragtet sammen med kullasten. Den er nu overgroet med koral. Dækket er rådnet væk, så vraget udgøres af stålspanter og -bjælker. Derfor er der heller ingen indelukkede områder. Sammen med en stor kedel finder man også fartøjets master liggende på havbunden på styrbordsside.
Dette område er kendt for sine fantastiske formationer af hårde koraller. Utallige lag af flotte bordkoraller pryder det sydøstlige hjørne. Det er også værd at holde øje med forbipasserende skabninger i...

Log ind for at se fulde artikler eller opret gratis profil hvis du endnu ikke har et login på DYK. Begge dele gør du her.

Få også DYK magasinet hele året rundt ved at abonnere her: DYK Magasinet

Læs også