DYK på YouTube  DYK på Facebook  Hent RSS feed  NYHEDSBREV

EK-7508 Vapper – Vragleksikon #49
1 af 1

EK-7508 Vapper

Vragleksikon #49

Udmundingen af Østersøen, syd for Falsterbro

I de baltiske lande var der en ret stor fiskeflåde under sovjetunionens herredømme. Mange af disse skibe havde karakter af egentlige fiskefabrikker, der var i stand til nærmest at støvsuge Østersøens bund for fisk. Meget smart, når man skal brødføde en hel nation af sultne arbejdere. Men ud fra et økologisk synspunkt var det næppe en bæredygtig praksis. Ud over, at de kunne levere mad til folket, var der undertiden også trawlere, der blev indrettet som radioovervågningsskibe. En status som civil trawler kunne dermed udnyttes til at komme tættere på modstanderne i vesten uden at vække for megen opsigt.

Netop i den forbindelse var jeg stødt på et interessant vragrygte. Jeg havde snakket med nogle garvede vragdykkere, der dykkede på vraget af Vapper kort tid efter at hun gik ned. De undrede sig over, at hun havde et forholdvis stort og veludstyret radiorum. Et almindeligt fiskefartøj har behov for elektronik til vejrmeldingen, og til at finde fiskene. Men her var tilsyneladende plads til langt mere end det. Det er derfor nærliggende at forestille sig, at Vapper i sin tjenestetid havde både civile og militært efterretningsmæssige formål.

Ved kommunismens og jerntæppets fald i slutningen af firserne, blev der pludseligt en stor mængde overskudsskibe. Både fartøjer af civil karakter og med reelle militære formål blev solgt ud for at skaffe lidt valuta til de hårdt trængte lande. Nogle steder blev skibene genanvendt til deres oprindelige formål. Andre steder som fx i Cuba og på Cayman-øerne blev de tidligere østlandes krigsskibe sænket med det formål at øge dykkerturismen.

skræddersyet forlis Den 13. oktober 1994 blev Vapper solgt til Ibson Trading i Dubai i de Forenede Arabiske Emirater til skrotning. Som nedslidt fiskefabrik var hun usælgelig i almindelig handel, og man havde derfor større gevinst i ren skrotværdi. Ophugningen skulle foregå i Indien. Dér er vokset en storindustri op på særlige strande, hvor indiske daglejere nedbryder kasserede skibe. Dels er de stedlige myndigheders syn på arbejds- og miljøforhold meget tilgivende, og dels er arbejdskraften tilstrækkeligt billig. Skibene bliver simpelthen sejlet for fuld kraft op på stranden til de står grundstødt. Så går man i gang med at skære dem i småstykker.

Det blev det russiske selskab RaffTransFlot, der fik opgaven med at bugsere Vapper fra Estland til sin endelige destination… Bedømt ud fra hvordan de løste opgaven, må man nok sige, at det bestemt ikke var en raffineret transport, de tilbød. Men set fra et dykkersynspunkt, er der ikke noget at klage over.

Vapper havde været under bugsering i et par dage, da uheldet indtraf om natten til den 19. december 1994. Slæbetrossen knækkede, og hun begyndte at gå ukontrolleret i søen. Skibet drejede, så det ikke længere tog bølgerne ret på. Vejret var relativt hårdt. Derfor gik der ikke lang tid før Vapper begyndte at blive...

Log ind for at se fulde artikler eller opret gratis profil hvis du endnu ikke har et login på DYK. Begge dele gør du her.

Få også DYK magasinet hele året rundt ved at abonnere her: DYK Magasinet