DYK på YouTube  DYK på Facebook  Hent RSS feed  NYHEDSBREV!

Fornæs

Tekst & foto: Casper Tybjerg

Det er en flot morgen tidligt på sommeren, humøret er højt. I dag skal vi til Fornæs for at lave et par dyk, og det er ikke første gang, vi tager turen hertil. Derfor ved vi, at det med stor sandsynlighed bliver en fin dag. Dykningen ved Fornæs bliver man sjældent skuffet over. Her er klipper under vandet og så meget liv, at man næsten kunne forledes til at tro, at man var på dykketur i Norge.

Stranden er fyldt med runde, hvide sten, som gør det en smule besværligt at bevæge sig ned til vandkanten med tungt dykkerudstyr på ryggen. Hundredvis af meter med opskyllet tang strækker sig ned langs kysten. Solen varmer godt, og den rådnende tang spreder en helt særegen hørm. Forventningerne er store, da vi bryder gennem overfladen og lader vandet opsluge vores tunge kroppe.

Fornæs Fyr findes nord for Grenå og udgør det østligste punkt af Jylland. Stedet her er efterhånden blevet et voldsomt populært dykkersted. Hovedårsagen er, at man kan opleve hård havbund i området. Klipper under vandet i Danmark! Ser man bort fra Bornholm, må dette betegnes som en sjældenhed. Når man svømmer rundt under havets overflade ved Fornæs, ser det næsten ud som om, at man er kommet til den norske eller svenske skærgård.

Ved Fornæs har klipperne en geologisk baggrund, som adskiller dem fra klipperne ved Bornholm og skærgårdene i vores skandinaviske nabolande. Der er tale om 63 millioner år gamle kalkklipper, der stikker op af havbunden, og danner grobund for store skove af tangplanter.

Når man efter makkerchecket stikker hovedet under havets overflade ved Fornæs, ser man straks, at dette sted er anderledes. Så langt øjet rækker kan man ikke se andet end tang. Ikke et eneste stykke bart sand er der at se. Svømmer man ned langs bunden og spreder tangplanerne lidt fra hinanden med hænderne, vil man tydeligt se den hårde havbund under dem. Kommer man et stykke ud fra kysten vil man opdage, at meterdybe sprækker kiler sig ned i bunden. Nogle af sprækkerne er så store, at der er plads til, at to dykkere kan svømme side om side i dem.

Marine oplevelser
Vi er allerede godt i gang med dykket. Lyden af de mange bobler, som suser forbi ørerne, fryder mig. Turen går hen over den specielle havbund og forbi store skove af tang, mens øjnene søger efter små farverige organismer til makrolinsen. Der er masser af motiver. Under et stort stykke savtang ligger en kolossal skrubbe. Havde dette været et jagtdyk, så var aftensmaden reddet nu. Fisken overlever, og vi fortsætter ud over klipperne.

Pludselig anes en stor skygge i vandet umiddelbart foran os. Den er ikke bare stor, men rigtig stor, og den fanger øjeblikkeligt opmærksomheden. Jeg gør tegn til min makker om, at dette må undersøges. Foran os rejser sig en stor sten op fra havbunden. Den er omkring tre meter høj og måske fire mere bred. Stenen oversået med liv. Myriader af små tangplanter, søpunge, småfisk, snegle, muslinger, krebsdyr har fundet et levested her.

Blitzen fyres af i hastige salver, som var den et maskingevær. Tænk engang, at så mange motiver kan være samlet på så relativt begrænset plads. Fotografen er glad, og på vej rundt om stenen venter endnu en overraskelse. På skyggesiden står en fed havørred godt gemt væk og venter på sit bytte. På et splitsekund accepterer det glubske rovdyr, at den er mindst, og forlader...

Log ind for at se fulde artikler eller opret gratis profil hvis du endnu ikke har et login på DYK. Begge dele gør du her.

Få også dit eget dykkermagasin 20 gange om året ved at abonnere her: DYK NetMag

Fakta

Liv ved Fornæs

Hvorfor er det så meget liv ved Fornæs? En af de vigtigste årsager er, at mange tangplanter er afhængige af hård havbund for at finde fæste. Hvis bunden er sandet eller mudret kan de ganske enkelt ikke holde fast, og de vil blive blæst væk af den mindste bølgeaktivitet eller strøm. Ved Fornæs har tangskovene så godt fat i kalkklipperne, at ikke engang kraftige efterårsstorme kan rykke rundt i dem. Det er der mange små marine organismer, som har fundet ud af, og derfor søger de i skjul netop her. Rovdyrene ved, at her er masser af føde, så de ligger på skjul og venter på chancen for at angribe. Tangskoven er med andre ord grundlaget for tilstedeværelsen af mange vidt forskellige organismer, som alle er afhængige af hinanden. Har man god tålmodighed, og et par gode øjne i hovedet, vil man på et enkelt dyk ved Fornæs kunne se repræsentanter fra en stor del af alle de mange dyregrupper, som lever i dansk farvand.     


FAKTA    

Hvor Fornæs ligger nord for Grenå. Kør til Grenå og mod havnen. I lyskrydset ved Kattegatcentret drejer man til venstre og fortsætter nordpå. Forsæt et par kilometer. Når hovedvejen drejer skarpt til venstre, skal man køre fra på den mindre vej til højre og hen over jernbanen. Fortsæt ligeud, gennem en flot allé af træer, indtil der på højre side af vejen står et skilt ’Fornæs’. Følg vejen til Fornæs Fyr og dyk direkte fra stranden.

Parkering Der er en relativt stor parkeringsplads lige ned til vandet. Forvent selskab fra andre dykkere.

Dykket Det bliver langsomt dybere, men der er ingen bratte fald. Vi plejer at dykke direkte ud fra kysten, og derefter vende 180 grader, når turen går tilbage til kysten. Således er der ingen problemer med navigationen. Ved at dykke direkte udad, vil man komme til at opleve flere forskellige dybder og dermed større variation af marint liv.

Sæson Man kan dykke ved Fornæs året rundt, og det kan være spændende at følge med i de store forandringer, som sker under vandet i forbindelse med årstidernes skiften. I nogle dele af året kan man opleve store tangskove, og i andre dele af året er kalkklipperne næsten nøgne.

Bådtrafik Området frekventeres af en del lystsejlere og der er ofte lystfiskere i farvandet. Almindelig sund fornuft og markering af dykkere afværger problemer.

Læs også