DYK på YouTube  DYK på Facebook  Hent RSS feed  NYHEDSBREV!

  Biologi  Biologi
Hajleksikon – brugde
Hajleksikon – brugde
1 af 1

Hajleksikon: Brugde

– Cetorhinus maximus

tekst Charlott Stenberg foto Mark Harding

Vil du med relativ stor sikkerhed se brugder på nært hold, kan du rejse til Cornwall, Isle of Man eller til Skotlands vestkyst. Sæsonen begynder i april-maj i det sydlige og derefter flytter hajerne nord på om sommeren.

Brugden er verdens næststørste fisk, kun overgået af sin fætter, hvalhajen. Ligesom hvalhajen lever brugden af plankton. Denne store gråbrune haj ses ofte, når den æder oppe i overfladen og hver sommer forsøger primært britiske medier at piske en stemning op om, at der er set hvide hajer i det Nordvestlige Atlanterhav. Og godt nok minder brugdens rygfinne om en hvidhajs, men det er nok at se de store lameller, som er strakt ud, når hajen spiser, og dens tandløse mund for at se, at det er en brugde. Nu er den faktisk ikke helt tandløs. Et eksemplar på ni meter har cirka 1200 stk. tre eller fire millimeter store tænder.

Vi mangler meget grundlæggende viden om arten, såsom alder ved kønsmodenhed, længden af ​​graviditeten, og hvor mange unger den får pr. kuld. Ældre data antyder, at en hun kan få seks unger, som ved fødslen er omkring 1,5 til 2 meter lange! Unge brugder ser meget sjove ud. De ligner lidt en tegneseriefigur, der er svømmet ind i en dør. Næsen er spids og peger op, men den retter sig ud og bliver mere normal, når hajen bliver ældre.

I flere omgange er brugden blevet jaget med harpun for at få adgang til olien i den ekstremt store lever. Fiskeriet er dog normalt hurtigt kollapset, hvilket tyder på langsom reproduktion, og det har medført, at arten nu er mere sjælden og opført som «sårbar» (VU) på IUCNs globale rødliste. Den findes også CITES-listen, der begrænser handel med truede dyrearter mellem landene. Der foregår stadig fiskeri efter brugde nogle steder, men i dag er det hovedsageligt finnerne, der efterstræbes.

Brugden er en af ​​de få hajarter, der regelmæssigt springer højt op over vandet. Der findes rapporter om høje hop i faglitteraturen. Præcis hvilken funktion denne adfærd tjener, det ved man ikke. Det kan være kommunikation mellem individer, parringsadfærd eller et ønske om at slippe af med parasitter.

Vil du med relativ stor sikkerhed se brugder på nært hold, kan du rejse til Cornwall, Isle of Man eller til Skotlands vestkyst. Sæsonen begynder i april-maj i det sydlige og derefter flytter hajerne nord på om sommeren.

Lige nu foregår der flere spændende projekter, hvor man satellitmærker brugder for at finde ud af mere om, hvad de foretager sig om vinteren. Man troede længe, at de mistede alle deres gælletænder og lagde sig på havbunden for at overvintre. Men de ville hurtigt blive bytte for ådselsædere langs bunden, så den teori holder ikke. Nu ved vi, at de vandrer et godt stykke og går ned på dybere vand om vinteren hvor de de spiser plankton der lever der. De bevæger sig på så store dybde (900-1000 meter) og udskiftningen af gælletænder synes at finde sted kontinuerligt i løbet af året.

Log ind for at se fulde artikler eller opret gratis profil hvis du endnu ikke har et login på DYK. Begge dele gør du her.

Få også dit eget dykkermagasin 20 gange om året ved at abonnere her: DYK NetMag

Fakta

Latinsk navn: Cetorhinus maximus

Længde: normalt 7-9 meter, men er observeret op til over 12 meter

Vægt: 3 ton til 5+ ton.

Kendetegn: Brugden er en stor grålig haj, med en meget spids snude. Brugden har meget lange gællespalter, som når næsten hele vejen rundt om hovedet. Brugdens rygfinne er høj og  brugden bliver af og til forvekslet med hvidhajen pga rygfinnen.

Drægtighed: Brugden bliver kønsmoden, når den når en længde på ca 4-5 meter. Den er drægtig i 3,5 år.

Antal unger: Brugden føder op til 6 levende unger.

Føde: Plankton, krebsedyr og fiskelarver. Brugden har nogle særlige gællestave, som holder plankton tilbage, når den filtrerer vandet. Brugden kan filtrere 2 millioner liter vand i timen og får derved store mængder af dyreplankton (krebsdyrlarver, vandlopper, fiskeæg og små fisk). Brugden kan åbne sin mund 1,2 meter op,

Levetid: Levetiden er ukendt, men det formodes, at de bliver over 50 år.

Udbredelse/levested

Verden: Brugden lever i temperede vande på både den nordlige og sydlige halvkugle.

Danmark: Ja, brugden kan opleves i Danmark, men der er kun sjældne beretninger om dem i Danske farvande.

Beskyttelse: Brugden er en truet dyreart.

Fjender: Hvidhajer, spækhuggere og fiskere

Anvendelse: Leverolie. En enkelt brugde kan give op mod 900 liter olie.

Dyk med hajen: Brugden vandrer i forhold til årstiderne, og findes ved de Britiske kyster fra først i juni til midt i september. Da brugden om dagen bevæger sig i vandoverfladen meget af tiden, kan man ved Isle of Man være heldig at se store flokke, endda helt ind til kysten. 

Læs også