DYK på YouTube  DYK på Facebook  Hent RSS feed  NYHEDSBREV!

  Biologi  Biologi
Hajleksikon – småplettet rødhaj
Hajleksikon – småplettet rødhaj
1 af 1

Hajleksikon – småplettet rødhaj

– Scyliorhinus canicula

Tekst Charlott Stenberg foto Lill Haugen

Småplettet rødhaj er en opportunistisk jæger. Det vil sige, at den æder det, den kommer i nærheden af. Det er først og fremmest små krebsdyr og småfisk, men også orme, pighuder og søpunge, som står på menuen.

De fleste tænker nok på hvidhajer, når de hører ordet haj. Men faktum er, at den småplettede rødhaj måske er en bedre repræsentant for hajerne. De fleste af verdens hajarter er nemlig små og lever tæt på bunden, ligesom netop småplettet rødhaj gør. Den bliver sjældent længere end 60 centimeter og er smukt mønstret med mørke prikker mod en rødlig baggrund. Dens nære slægtning, storplettet rødhaj (Scyliorhinus stellaris), som også kan forekomme i nordiske vande, har større pletter, er lidt mere grålig i kuløren og bliver desuden noget større.

Småplettet rødhaj kan holdes i offentlige akvarier, hvor den gerne reproducerer. Havets Hus i Lysekil udsætter med jævne mellemrum mærkede småhajer, men indtil videre har man ikke genindfanget nogle mærkede unger. Hunnen lægger cirka fire centimeter lange og to centimeter brede ægkapsler, som har lange snoede tråde i hjørnerne. Disse tråde fastgør hunnen i alger, søpunge og i andet passende underlag, som stikker lidt ud fra bunden. Efter mellem fem til elve måneder fødes ungerne, som så er blevet omkring ti centimeter lange. Den varierende klækningstid afhænger af temperaturen i vandet. 

Hvor udbredt denne lille haj er i Kattegat og Skagerrak ved man ikke helt, eftersom den ikke  rapporteres i forbindelse med erhvervsfiskeri. Den er dog blevet rapporteret oftere end sin slægtning, den storplettede rødhaj. I Nordøstatlanten er småplettet rødhaj en af de få hajarter, som man har noteret en øgning af i de senere år. Det skyldes formodentlig en kombination af, at den ikke fiskes kommercielt samt at den har indtaget nicher, som andre fiskearter er forsvundet fra. I det sydlige Europa, som fx i Portugal, spiser man dog småplettet rødhaj. På fiskemarkeder  kan man se små flåede hajer, som mere ligner flåede kaniner end hajer.

Småplettet rødhaj er en opportunistisk jæger. Det vil sige, at den æder det, den kommer i nærheden af. Det er først og fremmest små krebsdyr og småfisk, men også orme, pighuder og søpunge, som står på menuen.

Når de tomme ægkapsler (på engelsk kaldes de for mermaids purse – havfruetasker), skyller op på stranden, kan man afdække reproduktionsområderne for æglæggende bruskfisk. Det var dog på grund af prøvefiskeri og undersøgelser udført af dykkere, at man fandt småplettet rødhaj på Grollegrund i Øresund lige nord Helsingborg. Forhåbentlig vil de svenske myndigheder snart træffe de nødvendige beslutninger om at indføre et marint naturreservat på stedet. Beskyttelsen  af den småplettet rødhajs reproduktionsområde er en bidragende motivering til dannelsen af reservatet. De småplettede rødhajer skal kunne findes på cirka 20 meters dybde ved overgangen mellem hård- og blødbund, men stedet ligger ret åbent og ubeskyttet med stærke strømme, så det er ikke et særlig passende sted at dykke.

Log ind for at se fulde artikler eller opret gratis profil hvis du endnu ikke har et login på DYK. Begge dele gør du her.

Få også dit eget dykkermagasin 20 gange om året ved at abonnere her: DYK NetMag

Fakta

Latinsk navn: Scyliorhinus canicula

Længde: 60-100 centimeter

Vægt: 3 kg

Kendetegn: Småplettet rødhaj er en lille, slank og langstrakt haj med en kort og bred snude og store øjne. Hajen er sandfarvet eller brunlig med nogle mørke eller rødlige pletter. Bugen er lys. Desuden er rødhajen meget ru, da den er dækket af små bentorne i stedet for skæl.

Drægtighed: Når den småplettede rødhaj når en længde på ca. 50 cm er bliver den kønsmoden. Modsat de fleste andre fisk, foregår der en egentlig parring hos den småplettede rødhaj. Hunnen lægger herefter æg.

Antal unger: Rødhajen lægger 15-20 ægkapsler med tråde, som hun vikler fast til sten eller søgræs. Æggene klægges 5-11 måneder senere alt efter temperaturen.

Føde: Hajen lever primært af småfisk, bløddyr og krebsdyr.

Levetid: max 75 år

Udbredelse/levested

Verden: Den småplettede rødhaj er en bundlevende hajart, der lever fra det nordlige Norge og ned til Middelhavet og den nordlige del af Afrikas kyst.

Danmark: Den småplettede rødhaj er ret almindelig i Skagerrak, Nordsøen og Kattegat indtil Øresund og Bælterne. Hajen foretrækker sand-, grus- og mudderbund samt dybder på 10-100 meter, men kan dog optræde helt ned til 400 meters dybde. 

Beskyttelse: Den småplettede rødhaj er ikke truet. Bestande er stabil måske endog stigende.

Fjender: Større rovfisk og fiskere.

Anvendelse: Spisefisk, selvom dens kød ikke smager godt og leverolie

Dyk med hajen: Det er sjældent, at dykkere støder på småplettede rødhajer, men flere dykkere langs den engelske vestkyst raportere, at de jævnligt ser dem ligge og dovne i løbet af dagen. Nogle dykkere beretter om at de kan være så dovne, at de ikke engang flytter sig når de skubber til dem.

Læs også