DYK på YouTube  DYK på Facebook  Hent RSS feed  NYHEDSBREV

  Biologi  Biologi
Hajleksikon: Sandtigerhaj – Carcharias taurus
Hajleksikon: Sandtigerhaj – Carcharias taurus
1 af 1

Hajleksikon: Sandtigerhaj

– Carcharias taurus

Denne haj er en af de mest velstuderede hajarter, eftersom den er en velfungerende akvariehaj. Sandtigerhajen kan nå en maksimal længde på godt tre meter, men der forekommer rygter om hele 4,3 meter. Sandtigerhajen, som har et af de mest hårrejsende tandsæt i dyreverdenen, indleder sin livscyklus med at æde sine små søskende.

Sandtigerhajen forekommer kystnært ved overfladen og ned til 200 meters dybde. De fleste foretrækker en dybde på mellem 15-25 meter over sandbund og undervandsrev, eller i grotter og lignende habitater, hvor sandtigerhajer ofte samles i stillestående grupper. Denne haj kan om natten svømme op til overfladen og sluge luft, som den derefter anvender som opdrift, så den kan svæve lige over bunden.

Når sandtigerene samles omkring undervandsrev i stimer, kan der ofte være 20 sandtigerhajer over et område og sommetider op til 80 stykker. I Australien er kønnene adskilte og migrationer mellem varmere og koldere dele af udbredelsesområdet forekommer. Parring og fødsel sker i de varmere dele af udbredelsesområdet.

Der forekommer komplekse socio-biologiske adfærdsmønstre hos sandtigerhajen. Parringsadfærden består af flere faser, hvor hunnen og hannen blandt andet anvender bugfinnerne for at signalere forskellige seksuelle tilstande til hinanden. Parringen varer i et par dage og indebærer, at hannen bider i hunnens brystfinner, hvorefter hun vender sig, så hannens parringsorgan kan føres ind.

Sandtigerhajen er ovovivipar med livmoderkannibalisme i form af oofagi og adelfofagi, hvilket indebærer, at den største og mest veludviklede i flokken æder sine mindre udviklede søskende i hver livmoder. Det resulterer i, at kun ét foster overlever i hver af de to livmødre og hunnen føder to unger. Graviditeten varer i 9-12 måneder og når en længde på 17 cm er opnået, så forsvinder ægsækken hos fostret og en kamp på liv og død starter. Det ender med, at det største og mest sultne af de to fostre sluger de mindre fostre, og også de endnu mindre embryoner og ubefrugtede æg. Ved en størrelse på over 17 cm har fostrene fået funktionelle tænder, og ved 26 cm svømmer de også aktivt og spiser andre søskende i livmoderen. En hajforsker, som undersøgte en gravid sandtigerhaj, blev bidt alvorligt i hånden af et foster, da indholdet i en af livmødrene blev undersøgt. Ungerne er mellem 95-105 cm ved fødslen.

Hunnerne bliver gravide hvert andet år med et hvileår mellem hver graviditet. Hannerne bliver kønsmodne, når de er fem-seks år gamle og hunnerne, når der er over seks år. Sandtigerhajen kan blive over 17 år gammel. Tilvæksten går hurtigere de fem første år og stopper efterhånden, når hajen når ti år.  Ved omkring 16 år er væksten stort set stoppet og hajen har samme længde resten af livet. Når hunnerne er kønsmodne har de nået en længde på 2,2 meter eller mere, og hannerne er oppe på ca. 1,9 meters længde.

Denne hajart foretrækker først og fremmest forskellige arter af benfisk som føde. Men også andre hajer, krebsdyr og blæksprutter indgår i diæten, sommetider også havpattedyr i form af søløver og delfiner. Sandtigerhajen kan jage sit bytte kooperativt i grupper, særlig stimefisk og andre større fisk.

Log ind for at se fulde artikler eller opret gratis profil hvis du endnu ikke har et login på DYK. Begge dele gør du her.

Få også DYK magasinet hele året rundt ved at abonnere her: DYK Magasinet

Læs også