DYK på YouTube  DYK på Facebook  Hent RSS feed  NYHEDSBREV

Island – Vragleksikon #34
1 af 1

Island

Vragleksikon #34

Sydlige Langelandsbælt

I løbet af blot ti dage ved udgangen af november 1939 mistede tyskerne tre skibe i Langelandsbæltet. Farvandet var efter krigsudbruddet blevet spærret af miner. Den 27. november forliste damptrawleren Island, ramt af en mine. To dage før var forpostskibet V301, som var en dampfisketrawler magen til Island, også gået ned. Og den 4. december sank ubådsjægeren U117. De to sidstnævnte blev senere bjærget, men Island står endnu på bunden på positionen til glæde for besøgende dykkere.

I lokalaviserne fra dengang fremgår det, at Island løb på en mine kl. 8.50 d. 27. november og sank i løbet af et minut med tab på 14 menneskeliv.

Island, der var hjemmehørende i Cuxhaven, tilhørte ikke den tyske marine. Den havde nordlig kurs angiveligt på vej til fiskeri. Men en avis skriver, at den øjensynlig var lastet.

25 sekunder Fyns Tidende refererer: Nogle minutter før kl. 9 mandag morgen havde den nået udkanten af det tyske minefelt, der lukker af for indsejling til Østersøen. Den befandt sig tre til fire sømil SØ for Kelds Nor fyr på Langelands sydspids. Trawleren fulgtes med et andet mindre motorskib, og de lå igen i en større dampers kølvand. Island var bagest af de tre skibe, og var netop ved at forlade minefeltet, da en vældig eksplosion gennemrystede fartøjet og fik det til straks at synke. Trawleren var øjensynligt blevet ramt forskibs af en mine, men et øjeblik efter kom der endnu et drøn. Det kom fra skibets bagstavn, hvor der rejste sig en mindre vandsøjle, og man går ud fra at Island omtrent samtidig har ramt to miner. Når man dykker på vraget ses det, at det kun er stævnen der er minesprængt.

Et øjenvidne beretter i ”Tidende”: Den tyske trawler gik i en afstand af ca. 200 meter af det danske patruljeskib, da eksplosionen indtraf. Der lød et øredøvende brag da minen udløstes og skibet fik revet bunden op. Det var en total sprængning. Men selv så alvorlig en situation kræver en hårfin beregning, og fra det sekund minen udløstes og indtil det sidste del af agterenden forsvandt i de kogende bølger, blev der ført kontrol i det danske skib, der for fuld maskinkraft arbejdede sig frem mod det synkende skib. Det tog 25 sekunder at udslette den store tyske trawler konstaterede man ved hjælp af skibskronometeret.

Fra det danske skib, torpedobåden Laksen, blev der øjeblikkeligt sat en redningsbåd i vandet, men det var praktisk talt allerede for sent. Overalt flød det med døde fisk. Ingen af de tyske søfolk nåede at komme i redningsvestene. Alle måtte ud i deres tunge sømandsklæder.

Den danske redningsbåd kæmpede mod søerne hen til en frygtelig kvæstet tysk sømand. Gang på gang søgte man at holde båden stille, men det mislykkedes på grund af den svære sø. Manden, der var dødeligt såret ved eksplosionen og havde fået det ene ben omtrent revet af, huggede imod bådens sider og forsvandt til sidst, suget ind under...

Log ind for at se fulde artikler eller opret gratis profil hvis du endnu ikke har et login på DYK. Begge dele gør du her.

Få også DYK magasinet hele året rundt ved at abonnere her: DYK Magasinet