DYK på YouTube  DYK på Facebook  Hent RSS feed  NYHEDSBREV!

Kenya & Tanzania

DYK

Kenyansk dykning har lidt under samfundets mangeårige forfald og den ringe dykkepraksis. Alt dette har ødelagt mange af landets revsystemer. Marine beskyttelsesområder er nu oprettet flere steder. Pemba Island tager sin broderpart af al dykningen i Tanzania. Mærkeligt nok kommer næsten alle dykkebåde dertil fra Kenya.

Kenya har fire hovedområder hvor der dykkes. Lamu ligger i nord, Watamu i midten, Mombasa og Diani Beach i syd. Kenyansk dykning har lidt under samfundets mangeårige forfald og den ringe dykkepraksis. Alt dette har ødelagt mange af landets revsystemer. Marine beskyttelsesområder er nu oprettet flere steder. Erfaringerne hidtil er vældigt gode.
Lamu er en gruppe på otte øer. Den har fordelen ved ikke at være et populært og overrendt rejsemål. Kun et fåtal dykkecentre findes der, men giv dem endelig en chance. Revene holder høj kvalitet og det gælder specielt Kinyika Island lige syd for øgruppen.
I Malindiområdet ligger Watamu-Malindi National Park. Her finder man egnens eneste dykkeområde, hvor de fleste dyk udføres som strømdyk. Dykkere kan forvente at se det åbne havs storvildt som fx mantaer og til og med hvalhajer.
Kun få af dykkestederne er mere end 30 meter dybe. De fleste er 15-20 meter. Korallerne på revene synes at være taget til i vækst og de huser masser af små revfisk. Her finder man desuden vraget af den gamle rejetrawler Shakwe. Skroget er nu overgroet med koraller og tæt beboet af rokker, koralbarser og skorpionfisk.
Længere mod syd ligger Watamu. Også her byder man på hyggelig dykning. Området er særdeles smukt. De omkring 20 dykkesteder har fortøjningsbøjer for at skåne korallerne. Dykkere kan se manta, hvalhaj og delfiner plus havskildpadder, hajer og de sædvanlige revfisk.
Revene omkring den myldrende by Mombasa er ikke hvad de engang har været. Med få undtagelser plejer dykkere kun at benytte Mombasa som base for ture til Pemba Channel i Tanzania og havområderne i Kisite-Mpungiti Marine National Park.
Kenyas sydlige dykkelokaliteter domineres af sandstrandene omkring Tiwi, Diani og Gulu. I princippet handler det om en eneste kæmpelang sandet kyststrækning helt ned til Gazi Bay. Dykkecentrene er veludbyggede. Små kystrev ligger blot et lille stykke ude, men dykningen kan blive lidt ensformig. Revene ligger jo blot der for at beskytte sandstrandene og de udviser kun lidt variation. Havskildpadder, koralbarser og pilrokker er ret almindelige. Alligevel synes dykkecentrene kun at være der på grund af badeturisternes tilfældige dykketure og ikke så meget for at tilbyde inkarnerede dykkere oplevelser, som får dem til at tabe mælet.
Shimoni er anderledes. Området ligger nær grænsen til Tanzania. Det består hovedsageligt af øer og beskyttes af Kisite-Mpungiti Marine National Park. Her finder man et himmerige for fisk i stor mængde og mangfoldighed. Revene præges af en stor artsrigdom. Revbeboerne udsættes kun for lokalbefolkningens fiskeri til husbehov.

Tanzania Pemba Island tager sin broderpart af al dykningen i Tanzania. Mærkeligt nok kommer næsten alle dykkebåde dertil fra Kenya. Dykkeområdet er en tidevandskanal – rig og varieret.
Havet i sundet mellem fastlandet og Pemba Island...

Log ind for at se fulde artikler eller opret gratis profil hvis du endnu ikke har et login på DYK. Begge dele gør du her.

Få også DYK magasinet hele året rundt ved at abonnere her: DYK Magasinet

Læs også