DYK på YouTube  DYK på Facebook  Hent RSS feed  NYHEDSBREV

  Praksis  Praxis
Kurre på tråden? – undgå  linekludder
Kurre på tråden? – undgå linekludder
1 af 1

Kurre på tråden?

– undgå linekludder

Af Robert N Rossier
Vrag-, hule- og isdykkere benytter linehjul til udlægning og genvinding af hjælpeliner. Fritidsdykkere bruger dem til at udløse hævesække og mere almindeligt til at udlægge markeringsbøjer, når de strømdykker eller opsende markeringsbøjer, når de går i overfladen. Vi har set på tendenserne i en undersøgelse af dykkervaner.

For dykkere, der benytter markeringsbøjer (SMBs – Surface Marker Bouys) som sikkerhed, når de vender tilbage i overfladen, er der intet værre, end når der går kludder i linen. Dykkere er nødt til at have færdigheder og viden til at benytte linehjul ordentligt, hvis de skal have nogen som helst glæde af dem.
Undersøgelser afslører faktisk, at dykkere oftere har den slags problemer end man skulle tro. Der har været en voksende bekymring for hurtige og improviserede opstigninger inden for fritidsdykningen, især på grund af den risiko for skader som dette kan medføre. BSACs (British Sub Aqua Club) ulykkesrapport fra 2005 antyder, at et stort antal ”unormale opstigninger” involverede opsendelsen af en SMB.
Den dybereliggende årsag til omkring en tredjedel af disse tilfælde er ukendt, men 20 % af de 98 ”unormale opstigninger” (se Figur 1) involverede opsending af en SMB, der gik skævt. Frekvensen var mere end dobbelt så stor i forhold til andre udstyrsrelaterede problemer.

Dramatisk stigning
Der var langt færre SMB-relaterede ”unormale opstigninger” i BSACs data fra 2006 BSAC (ca. 8 % ud af 91 ulykker), men data fra 2007 viste samme tendens som i 2005. SMB-opsendelse var igen årsagen, eller en udløsende faktor, i 20 % af tilfældene. I samme periode er det samlede antal ulykker faldet med 8 %.
Rapporten fra 2007 påpeger, at opstigninger er blevet den største kategori inden for dykkeulykker, og at antallet har været støt stigende i de sidste 10 år. Størsteparten af disse ulykker skyldes dårlig opdriftskontrol og for hurtige opstigninger, der ofte har resulteret i manglende sikkerhedsstop.
Så hvad er det, der er kørt skævt, og hvordan kan vi rette op på det?
Scuba STAR Network, der er en uafhængig organisation, som arbejder på at forbedre sikkerheden inden for fritidsdykningen, har foretaget en uformel on-line undersøgelse i samarbejde med Divers Alert Network (DAN). Mere end 70 dykkere deltog. Resultatet var tankevækkende, men endnu vigtigere, så resulterede det i nogle praktiske råd til dykkere, der anvender SMB’er.

Dykkerne
De dykkere, der deltog i undersøgelsen repræsenterer et bredt udsnit af dykkere i Storbritannien, inkluderende vrag-, hule- og andre tekniske dykkere (38 %) og 51 % fritidsdykkere.
De fleste havde fået undervisning i brug af linehjul og tilhørende udstyr som del af specialkurser i dyb dykning, dekompressionsdykning, avanceret nitrox, huledykning, vragdykning og i søg- og hæv-dykning. Næsten en tredjedel havde fået en formel instruktion i brug af line og lineredskaber på et Advanced Open Water Diver-kursus. På trods af kvalifikationer og erfaring, svarede omkring én ud af fem, at de ikke havde fået nogen formel uddannelse i brugen af linehjul, SMB’er eller hævesække. Meget få af de adspurgte havde fået undervisning i brugen af linehjul på deres grundkursus.
Resultatet af undersøgelsen var tankevækkende og først og...

Log ind for at se fulde artikler eller opret gratis profil hvis du endnu ikke har et login på DYK. Begge dele gør du her.

Få også DYK magasinet hele året rundt ved at abonnere her: DYK Magasinet

Læs også