DYK på YouTube  DYK på Facebook  Hent RSS feed  NYHEDSBREV!

  Kystleksikon  Kustlexikon
Kystleksikon #34 - Lynetten
Kystleksikon #34 - Lynetten
Kystleksikon #34 - Lynetten
Kystleksikon #34 - Lynetten

Kystleksikon #34

- Lynetten

Tekst og foto Dennis Lisbjerg

Lynetten er lige i baghaven for alle københavnere. Et let og tilgængeligt sted, hvis man vil have vand over hovedet, uden at skulle svømme flere hundrede meter over sandrevler for at få lidt dybde.
Selv på en blæsende dag, er der relativt godt læ og stille vand, da stedet er afskærmet fra det mere åbne Øresund af de mange opfyldninger, der med tiden er bygget ude i vandet.
Ud over, at det er praktisk tæt på København, er det faktisk også et rigtig godt sted. Der er bygget en mole et par hundrede meter ud i vandet med vindmøller, og et stykke ude er et par jernsøjler beviser på tidligere tiders aktivitet i området.
Man behøver blot at glide i vandet ved stensætningen og turen er startet. Der er meget liv på stenene, som man kan gå i gang med at udforske. Krabberne springer først i øjnene og der sidder flotte rejer over det hele. De har en gennemsigtig krop og farverige gul- og blåstribede klosakse. Molestenene giver næsten en lodret væg ned til to-fire meters dybde. Dernede hviler de på den bløde bund, som på det lave vand er bevokset med ålegræs. Her er der som regel lidt fladfisk at finde. Ofte ser man kun ”støvskyen”, når en fladfisk har taget flugten, som tegn på, at de er her, men man skal se godt efter. Nær havneindløbet er det muligt at se en stime brakvandsaborrer, der tit holder til her. Området er også kendt for ørred-fangster.
Søjlerne er et godt delmål for turen, og hvis man holder sig på tre-fem meter og svømmer langs med molen, møder man dem uden at skulle lede. De er flot begroede. Inderst sidder blåmuslinger, og ovenpå er grønne og røde tangplanter. Store plamager af de utroligt flotte rødhovedpolypper (hydroider) breder sig på skallerne af muslingerne. De er ca. to cm høje og helt lyserøde i toppen. Ud over polypperne sidder der også rurer og andre blåmuslinger i evig kamp om en plads i vandstrømmen.
Dyrelivet er meget alsidigt, men det er de menneskeskabte ”væsener” også. Der er flasker, dåser, bildæk, fjernsyn, stole, cykler og meget andet. Disse er mere eller mindre kamuflerede med bevoksninger af alger, og man skulle tro at affaldet hører til her – og det gør det måske også?

Log ind for at se fulde artikler eller opret gratis profil hvis du endnu ikke har et login på DYK. Begge dele gør du her.

Få også dit eget dykkermagasin 20 gange om året ved at abonnere her: DYK NetMag

Fakta

KØREVEJLEDNING OG PARKERING Kør ud mod Lynetten ad Refshalevej. Fortsæt forbi Margretheholm-havnen. Du kan i princippet vælge mellem tre forskellige steder. Beskrivelsen af dette dyk tager udgangspunkt i stedet efter en bro over indkørslen til en gammel tørdok. Her slår vejen et 90 graders sving til venstre, hvor der er plads til at parkere, og man kan se ud til vindmøllerne. Alternativt kan man stoppe før man kører over broen, og hoppe i vandet på ydersiden af havneindsejlingen. Og sidste mulighed er at fortsætte ad Refshalevej, finde ud til møllerne og hoppe i der.

I OG OP AF VANDET Man skal lige holde balancen på et par sten, men der er god adgang til vandet, og udmærkede flade sten på lavt vand, hvor man kan tage finner på.

BEDSTE ÅRSTID Der kan være godt hele året. Det er aldrig et kedeligt sted. Men livet er på sit højeste i august/september.

FARLIGE OMRÅDER Gå ikke for langt ud i kanalen, da der er livlig bådtrafik ind og ud af havnen. Især hvis man går i vandet lige ved havneindsejlingen, skal man være varsom med at gå for langt ud. Sørg for at være afmærket med overfladebøje.

DYBDE 10-11 meter ude ved vindmøllerne.

STRØM Der kan være lidt strøm i kanalen hvis vinden har sat gang i vandet.

ÅRSTIDSVARIATION Der kan være brandmænd i sommersæsonen, men ofte er der kun vandmænd. I foråret er det muligt at se hornfisk, mens torsk og ål tit er på plakaten.

VINDFORHOLD Der er altid rimeligt læ, især for vestlige vinde. Dog kan kraftig sydvesten- og nordøstenvind godt give så meget uro, at vandet bliver temmelig uklart.

HIGHLIGHTS De tre jernsøjler et par hundrede meter ude er et stop værd, da der er flot bevoksning.

FACILITETER Margretheholm-havnen, som du passerer på vej derud, har de gængse havnefaciliteter.

FOTOMULIGHEDER De tre piller har flot bevoksning af muslinger og de flotte rødhovedpolypper, som helt sikkert er et makrobillede værd. Og flere spændende makromotiver findes også på stenene.

Læs også