DYK på YouTube  DYK på Facebook  Hent RSS feed  NYHEDSBREV!

  Biologi  Biologi
Levende liv – plettet havkat
Plettet havkat, Anarhichas minor
1 af 1

Levende liv

– plettet havkat

Tekst og foto Anders Salesjö

Den plettede havkat ligner den almindelige eller stribede havkat i kropsform, men den har en helt anden farvetegning. Kroppen har som regel en brunlig grundtone og er dækket af mørke pletter. I Norge kaldes den undertiden for leopardfisk, hvilket virkelig passer til den, da dens hud mere eller mindre har samme mønster som en leopard. Dens videnskabelige artsnavn Anarhichas minor, er derimod ikke så heldigt. Slægtsnavnet Anarhichas er fælles for vore tre nordiske havkattearter og betyder den klatrende mens artsnavnet minor betyder lille. Sandheden er dog, at den plettede havkat er Nordeuropas største havkat og ikke den mindste. Arten kan blive op til 1,9 meter lang og den maksimale vægt når op på i hvert fald 28 kilo. Den 29. maj 2000 fangede nordmanden Kolbjørn Melien en rekordstor plettet havkat ved Vannøya, lige nord for Tromsø i Nordnorge. Det er den største havkat som nogensinde er fanget med lystfiskergrej og den vejede hele 27,9 kilo.
Den plettede havkat findes i den nordlige del af både Vest- og Østatlanten. Arten foretrækker relativt koldt vand mellem en til ni grader. I Europa strækker dens udbredelsesområde sig fra Svalbard i nord og ned til omkring højde med Bergen. Længere sydpå forekommer den til tider som tilfældig gæst. Østpå findes arten helt til Novaja Semlja i det nordlige Rusland. Den plettede havkat er ikke registreret i Danmark, mens den forekommer almindeligt ved Færøerne og Sydgrønland. Den er registreret i svensk farvand to gange tæt ved Danmark: En gang i Kattegat i 1892 samt uden for Bohusläns kyst i 1979.
Normalt lever den plettede havkat på 100-200 meters dybde, men den forekommer helt ned til 590 meter. Til tider træffes arten så lavt som på 15 meters dybde i nordnorske fjorde i kommunerne Troms og Finnmark. Det er næsten kun her, at man kan finde den tæt på kysten, ellers foretrækker den plettede havkat at leve ude i åbent hav. Arten synes at trives bedst på en bund bestående af fint sand eller ler, hvor der findes en del spredte klippeblokke. Fisken søger sin føde langs bunden, hvor den med sine kraftige kæber og tænder let knuser bunddyr med skal. Føden udgøres primært af pighuder, men også krabber og andre krebsdyr samt snegle og muslinger ædes med god appetit. Med alderen indgår et voksende antal fisk i menuen. Torsk, fladfisk og andre bundlevende arter udgør de vigtigste byttefisk.
Den plettede havkat bliver normalt kønsmoden vid 7-10 års alder, hvor den er 70-90 centimeter lang. Før legen vandrer de legemodne fisk fra Barentshavet ind mod Finnmark i Nordnorge. Legen foregår fra september til oktober ved banker på 100-250 meters dybde. Som andre havkatte har arten indre befrugtning og parringen sker lige inden hunnen afgiver sine æg. I legeperioden kan op til en tredjedel af hunnens kropsvægt udgøres af rogn. En lille hun på under en meters længde afgiver 15.000-20.000 rognkorn, mens en stor hun kan producere op til 50.000 æg. Æggene (rognkornene) er 5-6 millimeter i diameter...

Log ind for at se fulde artikler eller opret gratis profil hvis du endnu ikke har et login på DYK. Begge dele gør du her.

Få også DYK magasinet hele året rundt ved at abonnere her: DYK Magasinet

Læs også