DYK på YouTube  DYK på Facebook  Hent RSS feed  NYHEDSBREV

  Biologi  Biologi
Levende liv – rød knurhane
Rød knurhane, Chelidonichthys lucernus
1 af 1

Levende liv

– rød knurhane

tekst og foto Anders Salesjö

Der er registreret fem forskellige knurhanearter i danske farvande. Den mest almindelige af disse er den grå knurhane. Næst almindeligst er den røde knurhane, som i de senere år er blevet mere almindelig langs Skandinaviens kyster. Den kendes bedst fra den grå knurhane på, at den har større, nærmest vingelignende, brystfinner som når helt ned bag gatfinnens forkant. Et andet godt kendetegn er, at de store brystfinner har en intensivt blå kant og til tider også blå eller blågrønne pletter og stråler. Kropsfarven varierer en hel del, men den er oftest rød/orange eller brunlig med hvid eller gullig bug. Den grå knurhane optræder også i en rød form, men den kan kendes fra rød knurhane på sin sorte plet i forreste rygfinne. Den røde knurhane er den største af Europas knurhaner og kan blive 75 centimeter lang og veje op til 6 kg. Normalt store individer plejer dog kun at blive 25-50 centimeter lange. Hunnerne bliver både større og ældre end hannerne, men tilvæksten synes at være langsommere for hunnerne.
Den røde knurhane trives bedst i en vandtemperatur på 8-24 grader og den har derfor en relativt sydlig udbredelse. Den er dog en udmærket svømmer så enkelte individer eller mindre grupper forvilder sig regelmæssigt langt nordpå. Arten findes langs den nordøstlige Atlanterhavskyst. Udbredelsesområdet strækker sig fra Nordnorge ned til Senegal på Afrikas vestkyst. Den findes desuden i Middelhavet og Sortehavet. Til tider sker det, at den bevæger sig op i åer og vandløb, idet den er meget tolerant overfor fersk- og brakvand. Den røde knurhane holder gerne til ved banker et stykke til havs og trives bedst på sand- og lerbund. Arten findes sædvanligvis på 20-150 meters dybde, men træffes helt ned til 300 meter. Ligesom de andre knurhaner kan den frembringe en knurrende lyd. Svømmeblæren har på hver side et tykt muskellag som kan sættes i rytmiske svingninger og på denne måde frembringe lyd. Man er lidt usikker på formålet med denne egenskab. Fænomenet er studeret i akvarier og man har blandt andet konstateret, at en kraftig knurren afgives hvis fremmede fisk kommer i nærheden. Den røde knurhane svømmer ofte i spredte grupper under dårlige lysforhold. Det menes at lyden her anvendes som kommunikation mellem individerne for at holde sammen på gruppen.
Den røde knurhane søger sin føde på bunden. Den æder især krebsdyr og bløddyr samt bundlevende småfisk som tobis, kutlinger, fløjfisk, ansjos, sardin, stribefisk og unge fladfisk. Føden lokaliseres ved hjælp af synet og de tre frie finnestråler under hver brystfinne. Finnestrålerne er udstyret med føle- og smagssans, hvilket gør dem til effektive redskaber når fisken søger efter noget spiseligt nede i bunden.
Den røde knurhane bliver kønsmoden ved 2-4 års alderen hvor den er cirka 20 centimeter lang. Vinteren tilbringes normalt længere til havs på dybere vand, men om foråret og om sommeren vandrer den tættere ind til kysten for at gyde. Sandsynligvis har vi ikke nogen...

Log ind for at se fulde artikler eller opret gratis profil hvis du endnu ikke har et login på DYK. Begge dele gør du her.

Få også DYK magasinet hele året rundt ved at abonnere her: DYK Magasinet

Læs også