DYK på YouTube  DYK på Facebook  Hent RSS feed  NYHEDSBREV

  Biologi  Biologi
Naturklumme – den mægtige golfstrøm
Her ses Golfstrømmens bevægelsesmønster. Det varme og saltholdige overfladevand drives af passat- og vestenvinde. Den Nordatlantiske Strøm skiller sig ud og strømmer mod nord, hvor den bidrager med et mildt klima i Nordeuropa. I Norskehavet og Grønlandshavet sker dybhavsdannelsen, hvor overfladevandet bliver tungt (på grund af nedkøling og opkoncentrering af salt som følge af udfrysning af ferskvand) og synker ned og danner den sydgående Nordatlantiske Dybhavsstrøm.
1 af 1

Naturklumme

– den mægtige golfstrøm

Af: Karina Aarup Mikkelsen Illustration: Charly

Havstrømmene bevæger sig tusindvis af kilometer og flytter enorme mængder varmt vand fra Ækvator og ud mod polerne. Den store varmetransport spiller en vigtig rolle for kontinenternes klima, specielt for de kystnære områder. Det bedste eksempel er den kraftfulde Golfstrøm. Læs her om de kræfter der driver vandmasserne og Golfstrømmens indvirkning på klimaet i Skandinavien.
Golfstrømmen er en af de mest kraftfulde havstrømme i verden og har meget stor betydning for klimaet på den nordlige halvkugle og specielt i Nordeuropa. Golfstrømmen alene transporterer mellem 60 og 100 millioner kubikmeter varmt vand mod nord i sekundet, hvilket er mere end 30 gange den mængde vand, som transporteres af samtlige verdens floder tilsammen. Man har anslået at Golfstrømmen indeholder energi på over 1 petawatt (1 x 1015 watt), svarende til den effekt, som ville kunne produceres af 1 million kernekraftværker.
Tilførslen af de store mængder varmt vand betyder, at klimaet i Skandinavien er langt varmere end andre regioner på samme breddegrad. Danmark ligger for eksempel lige så nordligt som den sydlige del af Hudsonbugten i Canada, hvor gennemsnitstemperaturen er cirka 10 grader lavere.

Hvad driver strømmen?
Golfstrømmen er en enorm subtropisk hvirvel som drives af en kombination af passatvinde, vestenvinde og Jordens rotation (Corioliskraften). Golfstrømmen deler sig, hvor den bøjer væk fra det Nordamerikanske kontinent og strømmer mod øst. Den gren, der fortsætter mod nord, skifter navn til den Nordatlantiske Strøm.
Den Nordatlantiske Strøm transporterer udover varme også vand med høj salinitet (saltholdighed) fra troperne mod de polare havområder. I det nordlige Atlanterhav fryser den ferske del af overfladevandet, og det resterende tunge, saltholdige havvand nedkøles og synker med sin forøgede massefylde ned mod havbunden. Derved skabes kæmpestore lodrette hvirvler, som presser det kolde bundvand mod syd. Nedsynkningen af overfladevand efterlader et ’fiktivt hul’ i overfladevandet og dette hul suger nyt varmt overfladevand op fra syd.
Det nedsynkende vand bliver en del af den Nordatlantiske Dybhavsstrøm, som er en sydgående strøm, der bevæger sig hele vejen til den sydlige halvkugle. Dybhavsstrømmen fra Nordatlanten kommer op til overfladen igen forskellige steder i Stillehavet hundrede (måske tusinde) år efter det er sunket ned. Dette vand er en rig næringskilde til det planteplankton, der understøtter fiskeriet for folkeslag i den tredje verden.

Den globale opvarmning
Atmosfærens gennemsnitstemperatur har været stigende gennem mange år. Man diskuterer, hvorfor klimaet på Jorden bliver varmere, og i hvilket omfang menneskets forurening kan være årsagen. Klimaforskerne udtrykker bekymring for at yderligere afsmeltning af de arktiske ismasser vil ”fortynde” den Nordatlantiske Strøm, samt at et manglende isdække ikke længere kan nedkøle vandet, som derfor ikke...

Log ind for at se fulde artikler eller opret gratis profil hvis du endnu ikke har et login på DYK. Begge dele gør du her.

Få også DYK magasinet hele året rundt ved at abonnere her: DYK Magasinet

Læs også