DYK på YouTube  DYK på Facebook  Hent RSS feed  NYHEDSBREV

  Biologi  Biologi
Naturklumme – rødlisten
Man ved præcis hvor mange skildpadder der kommer for at lægge æg på bestemte strande hvert år. Men antallet af skildpadder er faldet i mange områder de seneste år.
1 af 1

Naturklumme

– rødlisten

Af Michael Jensen
Rødlisten er en meget vigtig prioriteret liste over truede dyre- og plantearter. Er hammerhajen truet? Eller hvad med den danske torsk? Svaret kan man finde i den internationale publikation, der jævnligt opdateres med information fra dygtige forskere overalt på kloden.

At plante- og dyrearter opstår og uddør, er en naturlig proces. Men gennem det seneste århundrede har menneskelige aktiviteter medført, at mange arters levesteder er reduceret eller helt forsvundet. Dermed er arternes risiko for at uddø væsentligt forøget.
Hver dag arbejder forskere i hele verden på at indsamle viden om klodens mange dyre- og plantearter. Denne information bruges til at følge med i hvordan en art klarer sig. Går det fremad eller bliver der færre individer hvert år? Informationerne indsendes til den internationale naturbeskyttelses organisation IUCN, som ud fra en række kriterier, bl.a. ændringer i antal, udbredelse og isolation imellem grupper, bestemmer artens risiko for at uddø på globalt plan.
Eksempelvis arbejder en række forskere på at beskytte suppeskildpadden (Chelonia mydas). De ved præcis hvor mange skildpadder der kommer for at lægge æg på bestemte strande hvert år. Ud fra deres forskning ved man nu, at antallet af skildpadder er faldet i mange områder de seneste år. En nedgang på hele 48 % til 67 % over de sidste tre generationer har gjort, at suppeskildpadden nu er at finde på listen over moderat truede arter.

Flere arter på listen
Forskerne er blevet mere opmærksomme på tilstanden af det marine miljø og har måttet sande, at en lang række marine arter er i fare for at forsvinde for evigt. Herhjemme er det bl.a. torsken og helleflynderen, der er på retur. Uden for landets grænser er det kendte arter som læderskildpadden, hammerhajen og blåhvalen, som er i fare for at uddø.
Desuden er det nu dokumenteret, at mange af vores marine habitater rundt om på Kloden går en fremtid i møde med risiko for uoprettelige skader. Derfor er IUCN (www.iucnredlist.org) og Conservation International (www.conservation.org) gået ind i et storstilet projekt, som har til formål at rødliste-vurdere mere end 20.000 marine arter.
Det er hovedsageligt fisk, men også havfugle og marine pattedyr, der skal under luppen. Derudover også en række organismer som fx alger, havgræsser, mangrove og koraller der skaber fødegrundlag og danner levested for de større marine dyr.
Fremsynet forskning
Formålet med rødlisten er at anskueliggøre hvilke arter, der er i fare for at uddø, hvis der ikke gøres en indsats. Listen bruges af politikere og beslutningstagere til at vurdere, hvor indsatsen skal lægges. Det kan være i form af fredning af arter eller områder, restriktioner på jagt og fiskeri, informationsarbejde eller yderligere forskning. Alt sammen beslutninger som kan medvirke til at bevare vores blå planets biologiske rigdomme.

Log ind for at se fulde artikler eller opret gratis profil hvis du endnu ikke har et login på DYK. Begge dele gør du her.

Få også DYK magasinet hele året rundt ved at abonnere her: DYK Magasinet

Læs også