DYK på YouTube  DYK på Facebook  Hent RSS feed  NYHEDSBREV

  Vrag  Vrak
Vraget i fokus – Kostervraket
Dele af agterspejlet er faldet ned, så man kan se ned i kahytten, hvor udsmykkede møbler kan skimtes.

Vraget i fokus

Kostervraket

Tekst og foto: Torbjörn Gylleus

Mysingens vand er ikke ligefrem kendt for at være klart og lyst, men jeg har oftest været heldig med gode forhold de gange, jeg har dykket her. Her passerer den såkaldte Landsortsleden, der i århundreder har været en af ​​de vigtigste vandveje ind til Stockholm fra syd. Det er derfor ikke overraskende, at der er masser af skibsvrag i området.

►  I 1995 gjorde besætningen på flådens minestryger Koster et uventet fund. De ledte faktisk efter en forsvundet øvelsestorpedo uden for Älvsnabben, men fandt i stedet et velbevaret vrag på 35 meters dybde. Vraget blev kendt som Koster-vraget, men hvad skibet egentlig hed, og hvor det engang kom fra, er endnu uvist.

Mange detaljer
Skibet er cirka 22 meter langt og 7,4 meter bredt. Det havde to master og et agterspejl. Derfor antages det, at det er en galeas, en af ​​de mest almindelige typer af handelsskibe i Østersøen i 1700-tallet. Gennem såkaldt ​​Dendrokronologi, hvor træprøver fra vraget blev analyseret, er det konstateret, at det er bygget med tømmer fra Nordtyskland eller Danmark engang i perioden 1752–1767.

Vraget er meget velbevaret og skroget intakt, bortset fra det øverste af agterspejlet som er faldet ned. På bunden under vragets stævn, som er afrundet og kan forveksles med agterstavnen på senere skibe, findes to ankre og dele af rigningen. Hvis man stiger lidt op og svømmer ind over stævnen, bliver man mødt af et stort bradspil. Der er masser af planker og genstande på dækket. Lige bagved ligger resterne af en redningsbåd og en lastluge. Analyser af vragets last viser, at den bestod af korn i form af byg og hvede. Der blev også fundet rug og havre, men i så små mængder, at der snarere er tale noget, der ufrivilligt er indgået som urenheder i hveden og byggen.

Plyndring og ødelæggelse
Fortsætter man agterud, kan man se resterne af en muret kabys med mursten og træbeklædning, der stadig står tilbage. Bag dette lå der tidligere et dækshus, hvor besætningen boede. Her står blandt andet en skibskiste tilbage. Tidligere var der flere kister med indhold. De øvrige kister er desværre nu smadret og tømt for deres indhold. Der har tidligere været mange fine detaljer på dækket, men desværre har vraget siden fundet, været udsat for plyndring, og meget er forsvundet. Der er stadig knækkede kridtpiber, glasflasker og keramik her og der. Længst agter er en mast ved det delvist nedfaldne agterspejl, der gør det muligt at kigge ind i agterkahytten, hvor man kan skimte udsmykkede møbler.

Forvirring?
Koster-vraget er en del af det, der er kendt som Dalarö-dykkerparken, og tidligere var der en fast fortøjningsbøje med svømmeline for at mindske skader på vraget i forbindelse med ankring og for at gøre det nemmere at finde vraget. Bøjen blev desværre fjernet i august 2018, fordi det svenske søfartsvæsen anså den for at være uhensigtsmæssig. Siden da er risikoen igen større for flere skader på vraget og dets detaljer, når dykkerbåde besøger vragstedet. Ikke langt fra Koster-vraget, ved Älvsnabben, i cirka 20 meters dybde, ligger et andet længe kendt vrag, hvor blandt andre min far dykkede i 1960'erne og 1970'erne. Det vrag har længe været antaget at være en galeas ved navn Concordia, der sank i 1754. Vraks marinarkæologer har undersøgt både vraget ved...

Log ind for at se fulde artikler eller opret gratis profil hvis du endnu ikke har et login på DYK. Begge dele gør du her.

Få også DYK magasinet hele året rundt ved at abonnere her: DYK Magasinet

Dyk på Kostervraket  Video: Torbjörn Gylleus
Dyk på Kostervraket Video: Torbjörn Gylleus
Fakta

Vragfakta – Kostervraket
Navn Kostervraket (alt. Concordia)
Skibstype Galeas i træ
Byggeår mellem 1752–1767
Længde...

Læs artiklen i DYK #73:

SOME images:
Vraget i fokus – Kostervraket, Vraget i fokus – Kostervraket
Dele af agterspejlet er faldet ned, så man kan se ned i kahytten, hvor udsmykkede møbler kan skimtes.
, Vraget i fokus – Kostervraket
Forstavnen med bradspil og forskellige andre dele.
, Vraget i fokus – Kostervraket
Lastrummet, der stadig indeholder korn. Bagved kan man se resterne af kabyssen, hvor der blev lavet mad ombord.

Læs også

Få viden, inspiration og oplevelser