DYK på YouTube  DYK på Facebook  Hent RSS feed  NYHEDSBREV

  Biologi  Biologi
WWF-klumme – hva’ for en fisk?
WWF har udgivet en fiskeguide med de 24 mest populære spisefisk i Danmark. I guiden er fiskene listet under grønt, gult og rødt alt efter, hvordan de har det, og hvordan de bliver fanget.
WWF-klumme – hva’ for en fisk?
WWF har udgivet en fiskeguide med de 24 mest populære spisefisk i Danmark. I guiden er fiskene listet under grønt, gult og rødt alt efter, hvordan de har det, og hvordan de bliver fanget.
WWF-klumme – hva’ for en fisk?
WWF har udgivet en fiskeguide med de 24 mest populære spisefisk i Danmark. I guiden er fiskene listet under grønt, gult og rødt alt efter, hvordan de har det, og hvordan de bliver fanget.

WWF-klumme

– hva’ for en fisk?

Af Lene Topp, WWF Verdensnaturfonden

Min kollega Nette er meget glad for det arbejde, som hun i øjeblikket er i gang med, for det er noget, som hun kan forholde sig til. Nette er en gæv nordjyde fra Hirtshals, og hendes familie har alle arbejdet med fisk, ‘og jeg har såmænd også flået mangen en rødspætte på fiskefabrikken i mine skoleferier’, siger hun på klingende jysk. Men i dag arbejder hun for WWF i København, blandt andet med fiskerikampagnen ‘Hva’ for en fisk?’.
Baggrunden for kampagnen er, at verdens fiskebestande er hårdt pressede – nogle helt i bund. 75 procent af de globale bestande er i dag overfiskede eller fisket til det yderste af deres bæreevne. På længere sigt vil det betyde, at nogle af de fisk, vi holder meget af, som fx torsken, ikke længere vil være at finde som almindelig dagligvare i supermarkederne og hos fiskehandlerne.
Jo færre fisk, jo voldsommere fangstmetoder benyttes der for at få fiskene i nettet, og det går ud over havmiljøet, og det skader nogle af havets andre fisk og dyr, der bliver fanget som bifangst. I dag bliver 25 procent af alle fangster på kloden smidt tilbage i havet som dødt affald. Derudover er der massive problemer med piratfiskeri, der plyndrer de i forvejen skrøbelige bestande.
– De fisk danskerne spiser kommer fra hele verden, og derfor påvirker vores forbrug af fisk også mennesker, miljø og natur i hele verden, forklarer Nette.
 – I dag er det ellers helt almindelig forbruger-information at oplyse, om æggene kommer fra burhøns, og om koteletten og mælken er økologisk osv. Men sådan er det ikke, når det handler om fisk. Forbrugerne i Danmark oplyses ikke om, hvor fisken kommer fra, eller hvordan den er fanget, siger hun.
Derfor har WWF Verdensnaturfonden fundet det relevant at lancere en fiskerikampagne, der oplyser forbrugerne om problemerne med ubæredygtigt og ulovligt fiskeri og giver dem mulighed for at overskue hvilke fiskeprodukter, man kan købe uden at medvirke til at ødelægge havmiljøet og fiskebestandene. Det gør WWF bl.a. med en fiskeguide, der lister de 24 mest populære spisefiske i Danmark. I guiden er fiskene listet under grønt, gult og rødt alt efter, hvordan de har det, og hvordan de bliver fanget.
De ’grønne’ fisk er fisket på en måde, der ikke ødelægger havmiljøet, og bestanden har det godt. Udover de ’grønne’ fisk anbefaler WWF også alle fiskeprodukter, som bærer miljømærket MSC (Marine Stewardship Council).
De ’gule’ fisk kan være et godt alternativ til de røde, men de kan også være problematiske. Fx er rødspætten gul, fordi der er meget stor forskel på, hvordan fangstredskaberne påvirker havmiljøet.
Nette forklarer, at rødspætten kan være taget med snurrevod eller med bomtrawl. Snurrevod består af et kilometer langt tov og en ’pose’, som rødspætterne svømmer ind i. Fiskene er meget kort tid i ’posen’, og faktisk er fiskene stadig levende, når kutteren når i havn.
Bomtrawl består af et kraftig net, der er monteret på en tonstung jernstang, som for...

Log ind for at se fulde artikler eller opret gratis profil hvis du endnu ikke har et login på DYK. Begge dele gør du her.

Få også DYK magasinet hele året rundt ved at abonnere her: DYK Magasinet

Læs også