DYK på YouTube  DYK på Facebook  Hent RSS feed  NYHEDSBREV!

  Biologi  Biologi
WWF-klumme – klima, et hot tema
To præsidenter mødes. WWFs internationale leder Jim Leape og Indonesiens Præsident Bambam Yodhoyono er enige om at kæmpe for en bedre fremtid for Koraltrekanten.
1 af 1

WWF-klumme

– klima, et hot tema

Af Lene Topp, WWF Verdensnaturfonden

I december 2007 var der ekstra meget gang i den på Indonesiens ferieø nummer et – Bali. Et ekstra influx af mange tusinde gæster strømmede til for at deltage i FNs Klimatopmøde. I Nusa Dua-området kunne man observere politi- og sikkerhedsfolk på hvert gadehjørne og et mylder af kvinder og mænd klædt i kontor-dress med ”vigtige” dokumenter under armene.
Inden det store show gik løs, reflekterede WWF lidt over, hvad et ændret klima for eksempel vil kunne betyde for den ø, der nu skulle danne rammen for den store begivenhed. Hvilke fysiske, sociale og økonomiske følger vil et ændret klima få for Bali og dens turisme?
I et dystert scenario vil varmere havtemperaturer betyde koralblegning og koraldød, og eliminering af den kystbeskyttelse, som revet udgør og uvurderlige miljøer for dykker- og snorkel-turisme vil gå tabt. Det vurderes, at hyppigheden og intensiteten af koralblegning vil tiltage, og måske blive en årlig tilbagevendende begivenhed i Sydøstasien omkring 2020.
Stigende havniveau vil potentielt medføre erosion af de strande, som er så vigtige for turismen. Det vil også føre til ødelæggelse af andre kystnære økosystemer, og der vil være fare for indtrængen af saltvand i vigtige ferskvandsreserver. Tilstødende mindre øer og flade områder vil være i fare for at forsvinde, og øget hyppighed af storme vil true andre kystnære miljøer, såsom mangrove, sumpe og vådområder. Øget vandstand kan endda betyde, at Balis lufthavn, der ligger lige på kysten, skal ombygges.
Ja, klimaet er ikke til at spøge med. Sammenholdt med en lang række allerede eksisterende problemer, såsom forurening og en masser af ubæredygtige udviklingstiltag i kystområderne, så er fremtidsudsigterne faktisk temmelig dystre. Ikke bare for Bali, men for mange områder i den region, der går under betegnelsen Koraltrekanten. Et kæmpe havområde, der strækker sig over Malaysia, Filippinerne, Indonesien, Øst-Timor til Papua Ny Guinea og Salomonøerne.
Derfor havde WWFs Koraltrekants-team og et par andre store miljøorganisationer benyttet sig af situationen og kaldt til møde på Bali for et nyt initiativ: Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries and Food Security. Til stede ved denne sidebegivendhed til Klimatopmødet var højtstående repræsentanter fra de seks deltagende lande, alle med den ambition, at ved at samarbejde kan der igangsættes omfattende tiltag, der kan afhjælpe de miljømæssige trusler, som regionen står overfor.
Og mødet var en succes. Deltagerne blev enige om, at der var brug for en handlingsplan, og at en sådan skulle udvikles i 2008, og derefter sendes til godkendelse hos landenes højeste politiske niveau. Fokus vil blive sat på effektiv forvaltning af prioriterede havområder, og på udvikling af en strategi overfor de truende klimatiske forandringer, og endelig, så er målet også at stoppe nedgangen i bestande af truede arter, såsom havskildpadder.
Den sidste dag på Bali inviterede miljøorganisationerne...

Log ind for at se fulde artikler eller opret gratis profil hvis du endnu ikke har et login på DYK. Begge dele gør du her.

Få også DYK magasinet hele året rundt ved at abonnere her: DYK Magasinet

Læs også