DYK på YouTube  DYK på Facebook  Hent RSS feed  NYHEDSBREV

Nålefisk - Søhestens fætter
Lille tangnål er let at kende på den smukke blå farvetegning.
Du møder dem på næsten alle dyk – især om sommeren og på lavt vand, men hvor meget ved du egentlig om dem? Vi fortæller mere om nålefiskene – disse smukke dyr med deres...
Levende liv – ringhaj
Levende liv – ringhaj
En sjælden gæst i Danmark, men i Norge er arten mere almindelig.
Livet i bugten – det summer om sommeren
Skrubber og mange andre større fisk kommer ind på lavt vand om natten for at æde.
Det er ikke kun os mennesker, der holder af små og beskyttede bugter om sommeren. Allerede i forårets løb ankommer krabber, rejer og småfisk til bugterne. Hen imod...
Levende liv – vinterens specielle fisk
Hornulken er almindelig på lavt vand i Østersøen om vinteren. Om sommeren søger den dybere ned.
Om vinteren flygter de allerfleste fisk i havet ned på dybere vand for at undgå det iskolde overfladevand. Mange dykkere gør næsten det samme – de undgår det kolde vand...
Levende liv – havål
Levende liv – havål
Levende liv – rødtunge
Levende liv – rødtunge
Levende liv – almindelig aftrækkerfisk
Almindelig aftrækkerfisk, Balistes capriscus
Levende liv – plettet havkat
Plettet havkat, Anarhichas minor
Levende liv – Håising
Levende liv – Håising
Levende liv – Nipigget hundestejle
Levende liv – Nipigget hundestejle
Tobiskonge
I Danmark findes tobiskongenen i alle vore farvande. Om dagen ligger den oftest nedgravet i sandet så kun hovedet stikker op, men ved mørkets frembrud forlader den...
Tangspræl
Tangsprællen er en langstrakt, ålelignende fisk, som bliver op til 25 cm lang. Dens udseende er ret karakteristisk og den er relativt let at kende fra andre danske arter...

Sider