DYK på YouTube  DYK på Facebook  Hent RSS feed  NYHEDSBREV

10 Spørgsmål – du skal stille din tek-instruktør

Instruktøren er vigtigere end uddannelsesorganisationen, men der ligger forskellige holdninger og motiver bag de forskellige tekniske dykkeorganisationer og det vil altid skinne igennem på kurset, uanset instruktøren.
Jo længere en instruktør har undervist i dykning, jo mere har han oplevet og jo bedre vil han være rustet til at håndtere de forskellige udfordringer, der opstår undervejs i kurset
Hvor mange elever bliver vi på kurset?
Ofte kan kursusprisen holdes nede, hvis der er mange elever på holdet, men du vil selvsagt ikke få så meget opmærksomhed på et stort hold.
Tekst: Jesper Kjøller
Når du begynder at bevæge dig op på det uddannelsesniveau, som teknisk dykning kræver, så er relationen mellem instruktør afgørende vigtig – den nærmer sig et mentor-forhold..

Instruktøren skal ikke blot slavisk følge en manual og nogle kursusstandarder – han lærer fra sig ved at dele ud af sin egen erfaring og ved at gå foran med gode eksempler. Og at dele ud af egen erfaring, kræver sjovt nok, at instruktøren har erfaring! Ikke bare med undervisning, men med teknisk dykning uden for kursussammenhæng – helst på et eller flere niveauer højere end undervisningen finder sted på.
For at afdække hvilken instruktør – og dermed også hvilken organisation – der bedst matcher dine behov, krav, ønsker og forventninger til din tekniske dykkeuddannelse, er her nogle spørgsmål, du kan stille for at afdække instruktørens kompetence, erfaring, færdigheder og holdninger. Disse spørgsmål vil samtidig belyse en række generelle aspekter af kurset, der kan være gode at have styr på, inden du tilmelder dig.
En instruktør, der kan svare fyldestgørende på alle 10 spørgsmål findes næppe.
Spørgsmålene er heller ikke sort/hvide, men kan hver især være med til at give et dækkende helhedsbillede.

1

Hvor længe har du undervist?
Jo længere en instruktør har undervist i dykning, jo mere har han oplevet og jo bedre vil han være rustet til at håndtere de forskellige udfordringer, der opstår undervejs i kurset. Det er også et tegn på en grundlæggende dykkepassion, hvis instruktøren har været beskæftiget længe med dykning.
På den anden side skal man ikke undervurdere nyere instruktørers entusiasme. Mange nyuddannede instruktører, der lige har bestået deres instruktøreksamen, performer glimrende. Desuden har stort set alle tek-instruktører mindst en del år bag sig som almindelige dykkerinstruktører, inden de begynder med instruktion i teknisk dykning.

2

Hvor mange elever har du undervist på dette niveau?
Mange af dem, der underviser i dykning, gør det i deres fritid på freelancebasis. Selvom du ikke nødvendigvis skal gå uden om freelanceinstruktører, bare fordi de ikke er fuldtidsbeskæftigede med dykning, skal du på den anden side heller ikke antage, at de har certificeret hundredevis af elever, bare fordi de har været i branchen i fx fem år.

3

Hvor mange elever bliver vi på kurset?
Ofte kan kursusprisen holdes nede, hvis der er mange elever på holdet, men du vil selvsagt ikke få så meget opmærksomhed på et stort hold. På den anden side er eneundervisning heller ikke særlig realistisk – dine færdigheder skal jo indgå i en sammenhæng med andre dykkere på samme niveau. Vi dykker normalt aldrig mere end to eller tre sammen i virkeligheden – større teams bliver i praksis inddelt i mindre to- eller tremandsteams, så tag et kursus med et lavt instruktør/elev-forholdstal, så undervisningen bliver mest realistisk og udbytterig, men undgå kurser, hvor...
 

Læs hele artiklen i NetMag #43...

SOME images:
Instruktøren er vigtigere end uddannelsesorganisationen, men der ligger forskellige holdninger og motiver bag de forskellige tekniske dykkeorganisationer og det vil altid skinne igennem på kurset, uanset instruktøren.
Jo længere en instruktør har undervist i dykning, jo mere har han oplevet og jo bedre vil han være rustet til at håndtere de forskellige udfordringer, der opstår undervejs i kurset
Hvor mange elever bliver vi på kurset? Ofte kan kursusprisen holdes nede, hvis der er mange elever på holdet, men du vil selvsagt ikke få så meget opmærksomhed på et stort hold.