DYK på YouTube  DYK på Facebook  Hent RSS feed  NYHEDSBREV

Dalarö dykpark

Dykkerstedet ved Dalarövraget.
Kobbertryk af et hollandsk fløjtskib.
Anders Franzéns sjöbod i Dalarö havn er i dag et mindesmærke. Her foretog han en stor del af sin forskning, hvilket bl.a. ledte frem till opdagelsen af kongeskibet Vasa.
Ud for Dalarö ligger øen Jutholmen. Lige udenfor fyret ligger Jutholmsvraget på 15 meters dybde.
Tekst & foto Torbjörn Gylleus
Dalarö sydøst for Stockholm har gennem tiderne været et centralt punkt for skibsfarten. Finske bugt, Botniske bugt og det Baltiske Hav konvergerer her, og siden 1500-tallet har både handelsskibe og orlogsskibe sejlet til og fra Dalarö. Her var også en velbesøgt kro, hvor gæsterne kunne få en bid mad eller lidt suppe, mens de ventede på bedre vinde, eller på at isen skulle smelte.

Dalarö var en vigtig og strategisk brik i Sveriges flådeforsvar under stormagtstiden, og herfra udmønstrede fartøjer med titusindvis af soldater mod kontinentet under 30-årskrigen. Det er derfor intet tilfælde, at der ligger en hel del vrag i området, og til glæde for os dykkere er flere af dem imponerende velbevarede.
Vragjægere og dykkere har været aktive i området omkring Dalarö gennem lange tider. Allerede sommeren efter forliset af skibet Riksäpplet i 1676, foretog man de første dyk på vraget med dykkerklokker. Her brød man dækket op for at få adgang til de eftertragtede bronzekanoner ombord på fartøjet.
I fiskerihavnen er der en gammel bygning, der blev anvendt til saltudvinding. Huset kaldes i dag Anders Franzéns Sjöbod. Det lille hus udgjorde basen for en stor del af Franzéns forskning, der bl.a. ledte frem til genopdagelsen det kongelig skib Vasa i 1956. Bygningen er i dag et mindesmærke og museum.
I starten af 50’erne begyndte de første sportsdykkere at vise interesse for vrag i området, og i takt med at antallet af dykkere steg i Sverige, blev Dalarö en populær dykkerdestination. Stedet ligger tæt på Stockholm, og her er lettilgængelige vrag, hvor man ovenikøbet kan dykke på flere af dem som stranddyk.
I 70’erne deltog et antal sportsdykkere i udgravningerne af flere af vragene, deriblandt min far, og vragene ansås som et stort aktiv for marinearkæologien.

En invasion af dykkere
I 1990’erne var dykkersporten vokset kraftigt i Sverige, og Svensk Sportsdykkerforbund talte mere end 20.000 medlemmer. Dette afspejlede sig også i antallet af besøgende i Dalarö, hvor dykkere valfartede til for at udøve deres hobby.
Naboer begyndte at klage over trafikken til og fra broen, og flere husejere påstod, at dykkerne begyndte at udøve dykning fra deres grunde. En familie på øen Jutholmen, hvor et af vragene ligger, kaldte det for en dykkerinvasion.
Det værste var dog, at 1600-talsvraget Anna Maria blev vandaliseret, hvilket ledte til, at man i 1995 indførte dykkeforbud på både Anna Maria og Jutholmsvraget.

Et unikt fund
Nær Edensön ved Dalarö gjorde en gruppe dykkere i 2003 et sensationelt fund. Gruppen, der kaldte sig ”Gubbgänget”, havde fundet et yderst velbevaret vrag fra 1600-tallet.
Gruppen holdt deres fund hemmeligt indtil 2007, hvor de kontaktede Statens Maritima Museer i Sverige og kom ud med en pressemeddelelse om vraget. Vraget, som i dag kaldes Dalarövraget, blev umiddelbart efter pressemeddelelsen belagt med dykkeforbud, og kun Riksäpplet var tilgængeligt for dem, som ønskede at...

Læs hele artiklen i NetMag #12...

SOME images:
Dykkerstedet ved Dalarövraget.
Kobbertryk af et hollandsk fløjtskib.
Anders Franzéns sjöbod i Dalarö havn er i dag et mindesmærke. Her foretog han en stor del af sin forskning, hvilket bl.a. ledte frem till opdagelsen af kongeskibet Vasa.
Ud for Dalarö ligger øen Jutholmen. Lige udenfor fyret ligger Jutholmsvraget på 15 meters dybde.