DYK på YouTube  DYK på Facebook  Hent RSS feed  NYHEDSBREV

SAFE Dive – Divers Alert Network

At blive medlem af din lokale dykkerklub eller at del- tage i aktiviteter i dit lokale dykkercenter, er en god måde at møde andre dykkere på og at finde ud af hvad der sker i dykkemiljøet. Her kan du deltage i rejser, dykketure og kurser. Det giver dig mulighed for at finde en dykkemakker, dykke regelmæssigt og i det hele taget at have samvær med mennesker, der deler din interesse for dykning.
Hvad er din motivation for at dykke? Hvad er din dyk- kemakkers? Makkerpar hvor dykkerne har forskellig mål eller attitude til det samme dyk, passer ikke sam- men. En dykker, der søger eventyr eller er ude på at sætte personlige rekorder vil være til fare for en dyk- ker, som ønsker at observere og/eller fotografere ma- rint liv.
Ens dykkefærdigheder kan godt blive lidt rustne, hvis man holder lange pauser mellem dykningen. Det gælder især for nye dykkere. Hvornår trænede du sidst at tage masken af og på under vandet? Hvad med træning af tom for luft-situationer? Eller afmon- tering af vægtbæltet under vand? Det var formentlig på grundkurset. Hvor længe siden var det?
Dykning i nye miljøer og under nye dykkeforhold kræ- ver nøje forberedelse. Find i forvejen ud af alt hvad du kan om det planlagte dykkeområde. Læs om dyr og vækster på det nye dykkested. Indhent informa- tioner om strømme, tidevand, undervandslandskabet og hvilke metoder der skal benyttes for at komme i og op af vandet. Dyk altid med en lokal guide de første gange i et nyt dykkeområde.
Divers Alert Network
Ikke alle gode tips handler nødvendigvis om dykke- sikkerhed, men fællesnævneren for gode tips er, at de drejer sig om grundlæggende principper, som enhver dykker bør kende til.

DAN har sammensat en række tips for fornuftig dykning baseret på deres mange erfaringer og store indsigt.
Uanset om du har du lang tids erfaring med dykning eller om har du lige lært at dykke, er der meget at huske på. Du kan derfor lige så godt starte med at memorere huske- remsen SAFE DIVE. Bogstaverne står for:

S Selvafhængighed
A Attitude
F Form
E Erfaring
D Dykkeevner
I Indsigt
V Variation
E Engagement
 

Selvafhængighed
– Du er mest afhængig af dig selv

VEDLIGEHOLD UDSTYRET
Hold dit udstyr i orden og få det serviceret. Lad en kvalificeret servicetekniker fra dit lokale dykkercenter eller butik foretage den service, som du ikke er kvalifi- ceret til at udføre selv. Lav ikke om på dit udstyr, så det ikke længere svarer til producentens specifikationer.

SØRG FOR, AT ALT ER MED
Benyt altid en tjekliste, når du pakker udstyret før en dykketur. Kommer du frem til dykkestedet og opda- ger, at du mangler en vigtig del, så overvej at leje el- ler købe den tilsvarende del. Er du ikke tryg ved så- dan en mulighed, så er det bedre at afstå fra dykket. Tjeklisten minimerer også risikoen for, at du glemmer udstyrsdele, når du skal hjem.

VÆR GODT KLÆDT PÅ
Du skal være forsynet med alt det udstyr, som er ob- ligatorisk for den type dyk, du skal foretage. Udstyret skal være korrekt konfigureret, så du undgår unødig vandmodstand og minimerer risikoen for at udstyr sætter sig fast i koraller, klipper eller vragdele.

STOP OP. TRÆK VEJRET. TÆNK. HANDL.
Før eller siden møder du et problem under vandet. Når det sker, så husk på: Hvis du fortsat kan trække vejret, så har du noget tid til...

Attitude
– Hav rette attitude

VURDER DINE MÅL
Hvad er din motivation for at dykke? Hvad er din dyk- kemakkers? Makkerpar hvor dykkerne har forskellig mål eller attitude til det samme dyk, passer ikke sam- men. En dykker, der søger eventyr eller er...

Form
– Hold dig i form

KONTROLLER DIG SELV
At kontrollere og få udstyret efterset er en selvfølge for de fleste, men hvor mange dykkere stopper op og får deres helbred og fysiske kondition kontrolleret in- den de dykker? At være i god form bidrager til kom- forten og fornøjelsen ved ethvert dyk.

HOLD HOVEDET KOLDT
Dykkeforholdene kan hurtigt ændre sig under van- det idet tidevand og strømme skifter. Du svømmer måske tilbage efter et dyk og bliver pludselig fanget i en strømhvirvel eller du svømmer langs en revkant da en vertikalstrøm presser dig nedad. Selvom sådanne hændelser er sjældne og uventede, må du både have kondition og mentale ressourcer til at komme ud af situationen på en sikker måde.

PROSIT!
Dyk kun når du er helt rask og når din næse og bihu- ler er helt åbne. Den almindeligste skade fra dykning er...

Erfaring
– Dyk ud fra dit erfaringsniveau

VÆR FORSIGTIG
Forsigtighed er fundamentet for sikre og fornøjelige dyk. Hvis du aldrig har dykket dybere end 30 meter og hvis du aldrig har dykket om natten, så overvej at uddanne dig videre og udvid din komfortzone. Er det ikke muligt hvor du er, så forsøg at få en erfaren mak- ker, der har erfaring med den type dyk I skal ud på. Undgå for enhver pris...

Dykkeevner
– Træn dine dykkefærdigheder

ØVELSE GØR MESTER
Ens dykkefærdigheder kan godt blive lidt rustne, hvis man holder lange pauser mellem dykningen. Det gælder især for nye dykkere. Hvornår trænede du sidst at...

Indsigt
– Forstå dit udstyr

ALLE GODE GANGE TRE...
Hvad er de tre vigtigste udstyrsdele man skal have for at kunne gennemføre et sikkert dyk? Jo, det er:
– Dybdemåler
– Ur
– Alternativ luftkilde

Du skal have alle tre dele med og...

Variation
– Sæt pris på variationen

DYK BÅDE UDE OG HJEMME
Er du feriedykker? Dykker du kun i tropiske vande? Så bør du vide at dykkevandene herhjemme har mindst lige meget at byde på. Det gælder lige fra Lillebælts strømdyk med bunker af liv til Østersøens fortryllende vrag. For ikke at tale om de indre farvandes stenrev med deres fascinerende smådyr. Udforsk alle aspek- terne i undervandsverdenen. Det er den...

Engagement
– Engager dig

SØG FÆLLESSKABET
At blive medlem af din lokale dykkerklub eller at del- tage i aktiviteter i dit lokale dykkercenter, er en god måde at møde andre dykkere på og...

Læs hele artiklen i NetMag #21...

SOME images:
At blive medlem af din lokale dykkerklub eller at del- tage i aktiviteter i dit lokale dykkercenter, er en god måde at møde andre dykkere på og at finde ud af hvad der sker i dykkemiljøet. Her kan du deltage i rejser, dykketure og kurser. Det giver dig mulighed for at finde en dykkemakker, dykke regelmæssigt og i det hele taget at have samvær med mennesker, der deler din interesse for dykning.
Hvad er din motivation for at dykke? Hvad er din dyk- kemakkers? Makkerpar hvor dykkerne har forskellig mål eller attitude til det samme dyk, passer ikke sam- men. En dykker, der søger eventyr eller er ude på at sætte personlige rekorder vil være til fare for en dyk- ker, som ønsker at observere og/eller fotografere ma- rint liv.
Ens dykkefærdigheder kan godt blive lidt rustne, hvis man holder lange pauser mellem dykningen. Det gælder især for nye dykkere. Hvornår trænede du sidst at tage masken af og på under vandet? Hvad med træning af tom for luft-situationer? Eller afmon- tering af vægtbæltet under vand? Det var formentlig på grundkurset. Hvor længe siden var det?
Dykning i nye miljøer og under nye dykkeforhold kræ- ver nøje forberedelse. Find i forvejen ud af alt hvad du kan om det planlagte dykkeområde. Læs om dyr og vækster på det nye dykkested. Indhent informa- tioner om strømme, tidevand, undervandslandskabet og hvilke metoder der skal benyttes for at komme i og op af vandet. Dyk altid med en lokal guide de første gange i et nyt dykkeområde.