DYK på YouTube  DYK på Facebook  Hent RSS feed  NYHEDSBREV

Hyperbar.dk – Statistik, medicin og dykning

Hyperbar arrangerer hvert år et seminar om dykkersikkerhed. Seminarerne er bygget omkring flere foredragsholdere og slutter af med en paneldebat, hvor der bliver stillet kritiske debatspørgsmål og hvor også tilskuerne kan involvere sig.
MICHAEL BERING
Trykkammerleder ved HovedOrtoCenteret på Rigshospitalet.
Hyperbar’s Field Operators er frivillige personer som hjælper med at indsamle informationer, det være sig aktivt, hvor de indrapporter deres dykker info/profil, eller passivt, hvor de kun observerer andre dykkere og indrapporterer dette til Hyperbar, som så anvender dataene til statistik.
JOHNNY FREDERIKSEN
Trykkammerleder ved HovedOrtoCenteret på Rigshospitalet.
Tekst: Hyperbar.dk og Sune Dadda Karma Harms
Hyperbar.dk er en interessegruppe for Hyperbar Medicin & Dykning. Hyperbar er en privat gruppe af dykkere, læger samt an- dre med interesse for hyperbar medicin & dykning. Hyperbars vision er at blive Danmarks størst side med viden & info om, dykkerstatistik, hændelsesforløb med dykker uheld, tæt på hændelser samt hyperbar viden såsom forskning, HBO behandlinger m.m.

Hyperprojektet startede i 2005, hvor den tidligere overlæge for trykkammeret holdt nogle foredrag om dykning og sikkerhed. Johnny Frederiksen arbejder samtidig på den første drukneulykke statistik i Danmark sammen med en politiefterforsker. Dette danner grundlaget for Hyperbars videre arbejde med at højne dykkersikkerheden og indsamle data til statistik og forskning. MichaelBeringogJohnnyFrederiksen fortsætter arbejdet at indsamle og dele viden om dykkersikkerhed efter den tidligere overlæge fra trykkammeret og stifter en frivillig forening.
Michael Bering fortæller, at det har været og er et enormt tidskrævende projekt og at aktiviteten har kørt op og ned. For et par år siden måtte Michael og Johnny erkende at de ikke var i stand til at fortsætte arbejdet alene og arrangerede på den baggrund et møde for relevante og interesserede personer på Holmen ved Søværnets Dykkerskole.
Mødets udgangspunkt var at Hyperbar måtte have hjælp for at projektet ikke skulle dø. En gruppe af ildsjæle kom til, bl.a Vicki og Thomas og idag består Hyperbar af en gruppe af frivillige, der alle lægger mange timer i det frivillige arbejde. De sidste to år har der været flere projekter igang og Hyperbar er begyndt at møde anerkendelse udefra.
Hyperbar har desuden et Advisory Board, som på tværs af sektorer, fagligheder og kompetencer hjælper med at besvare evt. spørgsmål og er med til at vende og støtte projekter, ved at hjælpe med at belyse mulige fejl og problemer omkring disse.
Hyperbar gør meget ud at påpege, at de er en non-profit og upolitisk forening og netop derfor er interessant da vision og mål alene er forskning og vidensdeling.
Hyperbar er en dansk forening og koncentrerer primært sin...

Læs om ulykkessatistikker i DYK NetMag.

Læs hele artiklen i NetMag #21...

SOME images:
Hyperbar arrangerer hvert år et seminar om dykkersikkerhed. Seminarerne er bygget omkring flere foredragsholdere og slutter af med en paneldebat, hvor der bliver stillet kritiske debatspørgsmål og hvor også tilskuerne kan involvere sig.
MICHAEL BERING Trykkammerleder ved HovedOrtoCenteret på Rigshospitalet.
Hyperbar’s Field Operators er frivillige personer som hjælper med at indsamle informationer, det være sig aktivt, hvor de indrapporter deres dykker info/profil, eller passivt, hvor de kun observerer andre dykkere og indrapporterer dette til Hyperbar, som så anvender dataene til statistik.
JOHNNY FREDERIKSEN Trykkammerleder ved HovedOrtoCenteret på Rigshospitalet.