DYK på YouTube  DYK på Facebook  Hent RSS feed  NYHEDSBREV

  Praksis  Praxis
Overfladeorganisation – et bevidst valg!
Et dykkerflag er en selvfølgelighed på ethvert dykkested. Det giver omgivelserne en chance for at forstå, hvad der er på færde.
Overfladeorganisation – et bevidst valg!
Tag en mobiltelefon med, sørg for, at den er opladt og tændt, og at alle ved, hvor den er.
Overfladeorganisation – et bevidst valg!
Ved Släggö i Lysekil står Redninghuset. Det indeholder et komplet sæt dykkerudstyr, oxygen, en båre og diverse førstehjælpsremedier.
Overfladeorganisation – et bevidst valg!
På samme måde som når du laver et udstyrstjek med din makker inden dykket, bør I også diskutere en plan for, hvordan I skal gribe det an, hvis uheldet er ude.
Overfladeorganisation – et bevidst valg!
Med en oxybox og et makkerpar på land har du øget sikkerheden markant.

Overfladeorganisation

– et bevidst valg!

Tekst og foto Magnus Lundgren
Dykkesikkerhed handler i bund og grund om forberedelser, færdigheder og indstilling. Overfladeorganisationen på dykkestedet gør det lettere for dig at hjælpe nogen i nød. Men der er yderligere en dimension i sikkerhedstankegangen omkring overfladeorganisation. Med i købet følger nemlig en bevidsthed omkring sikkerhed, og der skabes i bedste fald en forebyggende indstilling. Så hvad er god overfladeorganisation, og hvad kan du gøre for at øge dit beredskab, når du dykker?

Man kan ikke overdrive vigtigheden af uddannelse og erfaring hos en dykker. Hvis du når op på et uddannelsesniveau som Rescue Diver, har du en teoretisk og praktisk platform, som gør, at du dykker mere sikkert. Du har bedre mulighed for at hjælpe dig selv, men også en anden dykker, som havner i nød. Uddannelsen skaber en mental parathed og får dig til at planlægge og gennemføre dyk, der er præget af en sikkerhedstankegang. Et Rescue Diver-kursus bliver en slags profylakse, som forebygger dykkeulykker.
Overfladeorganisation er egentlig et begreb, som sorterer under den brede term dykkesikkerhed. Efter 20 års intensiv dykning i hele verden, hvor næsten halvdelen af mine 4.000 dyk har været i skandinavisk koldtvandsmiljø, kan jeg skrive under på, at overfladeorganisationen er vigtig, men også noget, som i virkeligheden varierer alt for meget fra sted til sted.

Hvad indgår?
Det er ikke meningen, at vi skal kunne trække vejret under overfladen, så når vi dykker, kræves der en hel del dykkerudstyr, men også sikkerhedsudrustning, hvis det skulle ske noget. I en overfladeorganisation indgår, at man har det rette udstyr med sig, så man kan håndtere et nødstilfælde. Men der indgår også blødere begreber som gennemgang af lokal information, supportmandskab i overfladen, logning af dykkene, nødplaner og meget andet.
Det er vigtigt at indse, at overfladeorganisation starter langt inden, man kommer frem til dykkestedet. Hvilket udstyr pakkes ned? Med hvilken attitude planlægges dykket med andre dykkere? Hvordan vælges dykkestedet? Men naturligvis også, hvordan I gennemfører jeres dyk, og hvilket beredskab der er i en nødsituation. Den barske virkelighed er, at ved alvorlige dykkeulykker er tiden knap, og jeres beredskab og agerende kan være helt afgørende.
Vi har lavet en opdeling i hardware og software her for at belyse, hvad som er godt at have med og tænke igennem, inden det er tid til jeres næste dyk.

HARDWARE

BILNØGLER Måske trækker du lidt på smilebåndet, men det kan ende rigtigt uheldigt, hvis en person inde i tørdragten dykker med nøglerne til en bil, hvor man kan have brug for at hente noget sikkerhedsudrustning. Overflademandskabet på land skal naturligvis have nøglerne på sig, eller også må man benytte sig af konceptet med at gemme nøglerne.
KOMMUNIKATION Alle, som dykker sammen i makkerpar eller grupper, skal vide, hvor der er adgang til en telefon, hvis det bliver nødvendigt at tilkalde hjælp. Husk at oplyse, at der er tale om en dykkeulykke, når I taler med 112, og husk også at tjekke, om der overhovedet er dækning i området.
FØRSTEHJÆLPSKASSE Den måske mest brugte komponent i overfladeorganisationen, fordi de mest almindelige dykkeulykker sker ved...

Log ind for at se fulde artikler eller opret gratis profil hvis du endnu ikke har et login på DYK. Begge dele gør du her.

Få også DYK magasinet hele året rundt ved at abonnere her: DYK Magasinet

Læs også